Home : ข่าว COVID-19

พัทยาประกาศความพร้อม Area Hotel Quarantine เปิดรับนักท่องเที่ยว 1 เม.ย.นี้

นายกเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม ประกาศความพร้อมและเตรียมการเป็น Area Hotel Quarantine มีสถานประกอบการกว่า 20 แห่งของเมืองพัทยาเสนอรายชื่อเข้าร่วมโครงการแล้ว โดยจะต้องผ่านการพิจารณาจาก ศบค.จังหวัดชลบุรี
Date: 23/03/2564 View: 521
พัทยาประกาศความพร้อม Area Hotel Quarantine เปิดรับนักท่องเที่ยว 1 เม.ย.นี้  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
21 มีนาคม 64 นายกเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม ประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ค "สนธยา คุณปลื้ม Sontaya Kunplome"  พร้อมให้รายละเอียด ถึงความพร้อมและเตรียมการโครงการนำร่องเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว 1 เม.ย. 64 โดยมีเนื้อหาดังนี้

"เมืองพัทยาเตรียมพร้อมเป็น Area Hotel Quarantine นำร่องเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว 1 เม.ย.นี้

เมืองพัทยาได้รับคัดเลือกเป็น Area Quarantine ซึ่งเป็นโครงการนำร่องครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, ภูเก็ต, กระบี่, สุราษฎร์ธานี (เกาะเต่า, เกาะสมุย และเกาะพงัน) และชลบุรี (พัทยา) จากมติเห็นชอบร่วมกันของ 3 กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงคมนาคม เพื่อให้เมืองพัทยาเป็นพื้นที่นำร่องในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนี้

โดยเป็นรูปแบบของ Area Hotel Quarantine เมื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางถึงประเทศไทย จะมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วไปกักตัว 3 วันในโรงแรมที่เข้าร่วม Area Hotel Quarantine หลังจากนั้นสามารถท่องเที่ยวได้เฉพาะภายในพื้นที่โรงแรม 15 วัน ซึ่งจะมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามระบบอีก 2 ครั้ง เมื่อพบว่าปลอดเชื้อ จึงสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วประเทศไทยครับ

ขณะนี้มีสถานประกอบการกว่า 20 แห่งของเมืองพัทยาเสนอรายชื่อเข้าร่วมโครงการแล้ว โดยจะต้องผ่านการพิจารณาจาก ศบค.จังหวัดชลบุรี และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและมาตรการควบคุมของภาครัฐครับ"
ทังนี้เป็นผลสืบเนื่องจากแผนการและผลักดันของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้ขออนุมัติพื้นที่สำหรับนำร่อง Area Quarantine กับทาง นายกรัฐมนตรี ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข โดยขอจังหวัดนำร่อง 5 จังหวัด โดยดำเนินการตามที่ ศบค.ได้กำหนดแนวทางไว้เมื่อ 19 มีค 64
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com