Home :

ศูนย์ผ่าตัดลดอ้วน ลดโรค โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปกส T: 076-361234
Date: 23/03/2564 View: 554
ศูนย์ผ่าตัดลดอ้วน ลดโรค โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต    Healthserv.net
 ศูนย์ผ่าตัดลดอ้วน ลดโรค รพ.วชิระภูเก็ต
ให้คำปรึกษาในการผ่าตัดลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านการอบรมการผ่าตัดเพื่อลดน้ำหนักโดยเฉพาะ ดูแลร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการดูแลก่อนและหลังผ่าตัด

Facebook 

การผ่าตัดลดน้ำหนัก
การผ่าตัดลดน้ำหนัก เป็นการลดน้ำหนักที่ถือว่าสามารถลดน้ำหนักลงได้มากที่สุด ได้ยั่งยืนที่สุด สามารถเพิ่มอัตราการอยู่รอดของผู้ป่วยอ้วนทุพพลภาพ และสามารถรักษาโรคร่วมที่มาพร้อมกับความอ้วน ได้มากที่สุด โดยมีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันชัดเจน

สิ่งที่ต้องทราบก่อนผ่าตัดลดน้ำหนัก
ความอ้วนคืออะไร ทำไมเราไม่สามารถลดน้ำหนักได้อย่างยั่งยืน
ทำไมต้องมีการผ่าตัดลดน้ำหนัก
สิ่งทีคนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการผ่าตัดลดน้ำหนัก
การเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการผ่าตัดลดน้ำหนัก
วิธีการผ่าตัด
การผ่าตัดวิธี Laparoscopic sleeve gastrectomy
วิดีโอการผ่าตัด sleeve gastrectomy
การผ่าตัดแบบ Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass
การผ่าตัดจะทำให้น้ำหนักลดลงได้เท่าไร
การหายของโรคร่วมของการผ่าตัดลดน้ำหนัก
การผ่าตัดลดน้ำหนักทำให้เบาหวานหายได้อย่างไร
การผ่าตัดลดน้ำหนักกับโรคความดันโลหิตสูง
การผ่าตัดลดน้ำหนักกับการรักษากรดไหลย้อน
การผ่าตัดลดน้ำหนักกับการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับและไขมันเกาะตับ
การผ่าตัดลดน้ำหนักกับการรักษาภาวะมีบุตรยาก
ถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดแล้วต้องการจะมาผ่าตัดที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ค่าใช้จ่าย
การย้ายสิทธิ์
การปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปกส

353 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร: 076 361 234
แฟกซ์: 076 361 333
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com