News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ศูนย์แพทย์เครือข่าย 4 แห่ง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา HealthServ.net
ศูนย์แพทย์เครือข่าย 4 แห่ง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา HealthServ.net

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเปิดบริการ ศูนย์แพทย์เครือข่าย 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์แพทย์ป้อมเพชร ศูนย์แพทย์วัดอินทาราม ศูนย์แพทย์วัดตึก ศูนย์แพทย์เทศบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ได้รับบริการรวดเร็ว ได้ประโยชน์สูงสุด

 

ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสาขา 1 ศูนย์เวชปฎิบัติครอบครัว

ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสาขา 1 ศูนย์เวชปฎิบัติครอบครัว ศูนย์แพทย์เครือข่าย 4 แห่ง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสาขา 1 ศูนย์เวชปฎิบัติครอบครัว ศูนย์แพทย์เครือข่าย 4 แห่ง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
 ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสาขา 1 ศูนย์เวชปฎิบัติครอบครัว 
ตั้งอยู่ที่ 194/10 ม.4 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 089-9012863  035-244342
ศูนย์แพทย์ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร จำนวน 3,000 - 8,000 คน ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ 4 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 
 

ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 2 ศูนย์แพทย์วัดอินทาราม

ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 2 ศูนย์แพทย์วัดอินทาราม ศูนย์แพทย์เครือข่าย 4 แห่ง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 2 ศูนย์แพทย์วัดอินทาราม ศูนย์แพทย์เครือข่าย 4 แห่ง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 2 ศูนย์แพทย์วัดอินทาราม 
ตั้งอยู่ที่ ม.6 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 089-9012865
ศูนย์แพทย์ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รับผิดชอบประชากร จำนวน 8,001 คน ขึ้นไป ครอบคลุมพื้นที่  หมู่ 6 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 3 ศูนย์แพทย์ป้อมเพชร

ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 3 ศูนย์แพทย์ป้อมเพชร   ศูนย์แพทย์เครือข่าย 4 แห่ง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 3 ศูนย์แพทย์ป้อมเพชร   ศูนย์แพทย์เครือข่าย 4 แห่ง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 3 ศูนย์แพทย์ป้อมเพชร  
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนป้อมเพชร ม.1 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทร. 035-245001 089-9012864
ศูนย์แพทย์ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร จำนวน 3,000 - 8,000 คน ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ 1  ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา 

ศูนยแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 4 ศูนย์แพทย์วัดตึก

ศูนยแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 4 ศูนย์แพทย์วัดตึก ศูนย์แพทย์เครือข่าย 4 แห่ง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ศูนยแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 4 ศูนย์แพทย์วัดตึก ศูนย์แพทย์เครือข่าย 4 แห่ง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ศูนยแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 4 ศูนย์แพทย์วัดตึก
ตั้งอยู่ที่ ม.1 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 089-9012866
ศูนย์แพทย์ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร จำนวน 3,000 - 8,000 คน ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ 1 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

46/1 หมู่ที่ 4 ถนน อู่ทอง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร (035) 211-888 และ (035) 958-666 โทรสาร (035) 242-182
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง