ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ขออนุญาตทำงาน ต่อวีซ่า โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ขออนุญาตทำงาน ต่อวีซ่า โรงพยาบาลสมุทรสาคร HealthServ.net

เบอร์โทรประสานงาน 062-3251366 , 062-2695989

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ขออนุญาตทำงาน ต่อวีซ่า โรงพยาบาลสมุทรสาคร ThumbMobile HealthServ.net
ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ขออนุญาตทำงาน ต่อวีซ่า โรงพยาบาลสมุทรสาคร HealthServ
 การตรวจสุขภาพ เพื่อนำใบรับรองแพทย์ ประกอบการขออนุญาตทำงานและต่อ visa ตามมติครม. 4 สิงหา 63 สามารถตรวจ รพ.รัฐ ได้เท่านั้น ณ โรงพยาบาลท่าฉลอม 
แรงงาน 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม 1 แรงงานต่างด้าว MOU ซึ่งครบวารการจ้างงาน 4 ปี
กลุ่ม 2 แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ แต่ยังไม่ดำเนินการ ตามมติ ครม. 20 สค 63 (Name list) กลุ่มนี้รวมผู้ติดตามด้วย
กลุ่ม 3 แรงงานต่างด้าว MOU แต่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลง ตาม ม.50 ม.53 ม.55 พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
กลุ่ม 4 กลุ่มจ้างงานในพื้นที่ชายแดนโดยใช้บัตรผ่านแดน (Border pass) เข้ามาขออนุญาตทำงาน
 
นายจ้างและนายหน้า สามารถเริ่มจองคิวล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดเตรียเอกสารแรงงานต่างด้าว
โทร. 092-2510270 เกด 062-2695989 ฮันนี่ 
 
ระบบจองคิวตรวจสุขภาพต่างด้าว

เอกสารต้องใช้ในการตรวจหาเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) สถานที่ตรวจ รพ.สมุทรสาคร
และเอกสารใช้ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว สถานที่ตรวจ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม
      กรณี นิติบุคคล
1.สำเนาใบทะเบียนรายชื่อแรงงานต่างด้าว (name list) หรือ passport จำนวน 2 ใบ/คน
2.สำเนาเอกสารรรับรองบริษัท จำนวน 1 ชุด
      กรณี บุคคลธรรมดา
1.สำเนาใบทะเบียนรายชื่อแรงงานต่างด้าว (name list) หรือ passport จำนวน 2 ใบ/คน
2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
 
เบอร์โทรประสานงาน 062-3251366 , 062-2695989
 
ข้อกำหนด
- การจองคิวจะต้องทำการจองก่อนวันเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 3 วันทำการ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด