Home : กัญชาทางการแพทย์ / ข่าวสาร กิจกรรม กัญชาในประเทศ

เสวนา ปลดล็อกกัญชา-กัญชงไทย ไปสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลก

จัดขึ้นที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดยสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อต้องการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐบาลในการส่งเสริมให้นำกัญชาและกัญชงมาใช้ทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนให้กัญชา-กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับนานาชาติ
Date: 25/03/2564 | Update: 25/03/2564 View: 460
เสวนา ปลดล็อกกัญชา-กัญชงไทย ไปสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลก  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net

เสวนา “ปลดล็อกกัญชา-กัญชงไทย ไปสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลก”

 พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดงานเสวนาหัวข้อ "ปลดล็อกกัญชา-กัญชงไทย ไปสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลก" ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท  กรุงเทพฯ โดยมีสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ ตลอดจนผู้แทนสถานกงสุลและผู้แทนจากสถานทูตร่วมรับฟังเสวนากว่า 50 คน
 
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า เมื่อกลางเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศปลดล็อกกัญชาและกัญชงให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่เป็นยาเสพติด ยกเว้น ช่อดอก ใบที่ติดกับช่อดอกและเมล็ดกัญชา ที่ยังคงเป็นสารเสพติดอยู่ เนื่องจากอนุสัญญาระหว่างประเทศยังกำหนดให้เป็นยาเสพติด แต่สามารถนำมาใช้ทางการแพทย์ได้และจะต้องได้รับอนุญาตในการปลูก การสกัดและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในทุกกระบวนการจากคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งในอาเซียนถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรก ที่มีการอนุญาตให้นำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์โดยถูกต้องตามกฎหมาย ถือเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่น่าสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
รัฐบาลไทยต้องการส่งเสริมให้มีการวิจัยศึกษา เพื่อจะนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพโลก นอกจากนี้ยังคาดหวังว่ากัญชาและกัญชงจะเป็นพืชที่ทำให้ประชาชนและเกษตรกรไทยมีรายได้จากการปลูก อย่างไรก็ตามกัญชาก็มีทั้งคุณและโทษ มาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลไทยจะดำเนินการจึงต้องมีความรัดกุมรอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบสร้างความเสียหายแก่ประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความยืดหยุ่น ที่จะทำให้ประชาชนและภาคธุรกิจ รวมถึงเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาได้อย่างแท้จริง จึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสังคมและประชาชนทั้งในมิติทางด้านการแพทย์ มิติกฎหมาย ตั้งแต่การขออนุญาตการปลูก การสกัดและการนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวอีกว่า กรมประชาสัมพันธ์หวังว่า สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ และองค์กรเครือข่ายต่างประเทศจะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและทันสถานการณ์ทันข้อกฎหมายของประเทศไทยจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง  นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะสามารถซักถาม ข้อสงสัยหรือเรื่องราวต่างๆ ที่สนใจ เพื่อนำไปเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง
 
การจัดเสวนา"ปลดล็อกกัญชา-กัญชงไทย ไปสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลก" จัดขึ้นโดยสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อต้องการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐบาลในการส่งเสริมให้นำกัญชาและกัญชงมาใช้ทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนให้กัญชา-กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับนานาชาติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การเภสัชกรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสถาบันกัญชาทางการแพทย์ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย
 
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com