สร้างมาตรฐานการปลูกกัญชาด้วยระบบปิด ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม - มทร.พระนคร

Mar 27, 2021 504
สร้างมาตรฐานการปลูกกัญชาด้วยระบบปิด ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม - มทร.พระนคร  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img1 size: 1024x768 px

กัญชาต้องมีมาตรฐาน ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว การสกัด และการสร้างผลิตภัณฑ์ ถ้าไม่ต้องการให้โอกาสของกัญชาถูกลดทอนไป ประเทศ นักธุรกิจต้องมาพูดเรื่องมาตรฐานจริงจัง และต้องมีการกำหนดมาตรฐานกัญชาเป็นวาระแห่งชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ศึกษาปลูกกัญชาเพื่อทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์ ภายใต้ “โครงการวิจัยการสร้างเทคโนโลยีการผลิต (ปลูก) กัญชามาตรฐานทางการแพทย์ (Medical Grade) เพื่อพัฒนาสายพันธุ์กัญชาไทยให้เป็นสายพันธุ์กัญชาที่มีคุณลักษณะพิเศษในการให้ปริมาณสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ทางยาสูงและเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์” สร้างฐานข้อมูลสำคัญให้แก่ประเทศ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยกัญชาร่วมกับภาครัฐและเอกชน ในการสร้างผลิตภัณฑ์สามารถใช้ทางการแพทย์ และเชิงพาณิชย์

“ไพศาล การถาง” รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร กล่าวว่า มทร.พระนคร ใช้เมล็ดพันธุ์กัญชาฝอยทอง ภูผายล จากมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยการศึกษาวิจัยได้มีการทดลองทั้งในระบบปิด กรีนเฮาท์ และระบบเปิด พบว่า ระบบปิดได้กัญชาที่มีมาตรฐานมากที่สุด และเป็นการปลูกในระบบที่ตลาดทั่วโลกต้องการ  โดยเริ่มตั้งแต่ปลูก สกัดกลั่น เก็บเกี่ยว และทำให้สารสกัดกัญชา โดย CBD จะมีความบริสุทธิ์ระดับ 99% และTHC ไม่เกิน 0.01 โดยน้ำหนัก โดยCBD ในเงื่อนไขนี้ จะเป็น CBD เดียวที่จะถูกยกเว้นไม่เป็นยาเสพติด และสามารถนำไปใช้ได้ทั้งการแพทย์ อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง เพื่อให้กัญชา สารสกัดจากกัญชาเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล

จากการศึกษาวิจัย พบว่าการปลูกกัญชาในโรงเรียนระบบปิด สามารถควบคุมสภาพแวดล้อม ทั้งอุณหภูมิ แสง และความชื้น ทำให้ได้กัญชาที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกับลดความเสี่ยงต่อการเข้าทำลายของศัตรูพืชต่ำ ผลผลิตสูงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถควบคุมความคงที่ของผลผลิตทั้งในเชิงสารสำคัญและปริมาณผลผลิต ที่สำคัญสามารถวางแผนการปลูกและเก็บเกี่ยวได้ทั้งปี

ดังนั้น หากจะส่งเสริมการปลูกกัญชาควรปลูกระบบปิด และต้องมีผู้เชี่ยวชาญ เข้าใจนิสัยของกัญชาด้วย เพราะถ้าจะปลูกกัญชาเพื่อนำมาใช้ทางการแพทย์ เชิงพาณิชย์ได้มาตรฐาน ต้องมีความระมัดระวัง โดยหลังจากนี้ มทร.พระนครจะสร้างแพลตฟอร์มในการศึกษาและถ่ายทอดไปยังชุมชน ชาวบ้าน เพื่อให้เข้าใจว่าการปลูกแต่ละแบบเป็นอย่างไร และการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาใช้จะช่วยอย่างไรได้บ้าง
 
“กัญชาเป็นการบำบัดในระดับเซลล์ กัญชามีศักยภาพช่วยทำให้เซลล์ทำงานได้ดีขึ้น หากทำกัญชาให้เป็นนวัตกรรม จะสามารถเพิ่มมูลค่าได้ โจทย์ของสถาบันการศึกษาคือจะสร้างนวัตกรรมกัญชาในมิติแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ได้ทั้งการแพทย์ อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง จะให้ความสำคัญในทุกกระบวนการอย่างมาก เพื่อให้กัญชา สารสกัดจากกัญชาเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล”ไพศาล กล่าว
 
ส่วนของการปลูกเชิงพาณิชย์นั้น ควรมองถึงโจทย์ กลุ่มเป้าหมายที่จะเลือกไปใช้ ซึ่งตอนนี้แม้ตลาดอาหาร เครื่องดื่มจะได้รับนิยมนำกัญชาไปใช้มากสุด แต่หากจะให้ยั่งยืนควรทำกัญชาให้เป็นนวัตกรรม เอาสารสกัดกัญชามุ่งตรงไปดูแลรักษาโรคใดโรคหนึ่ง เช่น โรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง ออฟฟิคซิมโดรม หรือจะใช้ในธุรกิจสปา ต้องมีกลุ่มเป้าหมายและการแก้ปัญหาที่ชัดเจน ที่สำคัญกัญชาต้องมีมาตรฐาน ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว การสกัด และการสร้างผลิตภัณฑ์ ถ้าไม่ต้องการให้โอกาสของกัญชาถูกลดทอนไป ประเทศ นักธุรกิจต้องมาพูดเรื่องมาตรฐานจริงจัง และต้องมีการกำหนดมาตรฐานกัญชาเป็นวาระแห่งชาติ
 
สร้างมาตรฐานการปลูกกัญชาด้วยระบบปิด ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม - มทร.พระนคร  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img4 size: 740x840 px
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com