เลย อ.ภูเรือ สสจ.เลย ออกหน่วยให้คำปรึกษาการขออนุญาตปลูกกัญชา-กัญชง

Mar 25, 2021 377
เลย อ.ภูเรือ สสจ.เลย ออกหน่วยให้คำปรึกษาการขออนุญาตปลูกกัญชา-กัญชง  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img1 size: 712x327 px

รถหน่วยเคลื่อนที่ฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อน การปลูกกัญชา กัญชง เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์คลินิกกัญชาทางการแพทย์ และขั้นตอนการขออนุญาตในการปลูก กัญชา กัญชง

สสจ.เลย ออกหน่วยให้คำปรึกษา การขออนุญาต ปลูกกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ อ.ภูเรือ จ.เลย

 
วันนี้ วันที่ 23 มี.ค. 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนภูเรือวิทยา อ.ภูเรือ จ.เลย นายเเพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย มอบหมายให้ นายสิริพงษ์ วัฒนศรีทานัง ผช.สสจ.เลย เป็นประธานพิธีเปิดงาน หน่วยให้คำปรึกษา การขออนุญาต ปลูกกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย พร้อมด้วย นายสมพร อุ่นคำ สาธารณสุขอำเภอภูเรือ นายทวี ศรีวรรณา เกษตรอำเภอภูเรือ เภสัชกรหญิงสาวิตรี ทรงศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงาน คบส. เภสัชกรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน สสจ.เลย เจ้าหน้าที่จาก สสอ.ภูเรือ เเละเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลภูเรือ รวมทั้งประชาชนทั่วไป มีประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน ทั้งนี้ รถหน่วยเคลื่อนที่ฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อน การปลูกกัญชา กัญชง เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์คลินิกกัญชาทางการแพทย์ และขั้นตอนการขออนุญาตในการปลูก กัญชา กัญชง ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายออกดำเนินกิจกรรม ครอบคลุมทุกพื้นที่ 14 อำเภอ ในจังหวัดเลย และมีแผนในการออกร่วมงานกิจกรรมสำคัญของจังหวัด อาทิ กิจกรรมหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ งานเทศกาลดอกฝ้ายบานฯ งานเทศกาลผีตาโขน เป็นต้น โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

สสจ เลย
23 มี.ค. 2564
เลย อ.ภูเรือ สสจ.เลย ออกหน่วยให้คำปรึกษาการขออนุญาตปลูกกัญชา-กัญชง  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img2 size: 800x520 px
 
 
เลย อ.ภูเรือ สสจ.เลย ออกหน่วยให้คำปรึกษาการขออนุญาตปลูกกัญชา-กัญชง  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img4 size: 565x800 px
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com