Home :

อัตราค่าบริการ โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2)

ค่าบริการโรงพยาบาล
สำหรับผู้ป่วยนอก 120
สำหรับผู้ป่วยใน 300 - 700
สำหรับผู้ป่วย ICU 700

ค่าบริการพยาบาล
สำหรับผู้ป่วยนอก 130
สำหรับผู้ป่วยใน 600 - 800
สำหรับผู้ป่วย ICU 1500

ค่าอาหาร 100
ค่าอาหารห้องพิเศษ 140

สายด่วน โทร : 0-2455-5599
064-624-5779 (ติดต่อกรณีฉุกเฉิน)
Date: 27/03/2564 View: 504

 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2)
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2) ปกส

675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
02-455-5599, 02-455-5906, 02-455-5875, 02-4555808
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com