ชู รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ต้นแบบร่วมวิสาหกิจชุมชนยกระดับสมุนไพรไทยครบวงจร

Mar 31, 2021 319
ชู รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ต้นแบบร่วมวิสาหกิจชุมชนยกระดับสมุนไพรไทยครบวงจร  (ข่าวสาธารณสุขไทย ) Healthserv.net Img1 size: 800x276 px

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นโรงพยาบาลต้นแบบการวิจัยพัฒนาสมุนไพรไทยครบวงจร เป็นที่ยอมรับ ได้รับความนิยมจากประชาชน รวมทั้งการศึกษาวิจัยพืชกัญชาทางการแพทย์ เป็นสถานที่ผลิตน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนจำนวน 4 แห่ง ปลูก ผลิต และกระจายยากัญชาไปยังคลินิกกัญชาทางการแพทย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นต้นแบบความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนวิจัยพัฒนาสมุนไพรไทยครบวงจร พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก

 
          ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และให้สัมภาษณ์ว่า โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นโรงพยาบาลต้นแบบการวิจัยพัฒนาสมุนไพรไทยครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการปลูก การผลิต การแปรรูปสมุนไพรเวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง การใช้สมุนไพรบำบัดรักษาโรค จนเป็นที่ยอมรับ ได้รับความนิยมจากประชาชน รวมทั้งการศึกษาวิจัยพืชกัญชาทางการแพทย์ เป็นสถานที่ผลิตน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนจำนวน 4 แห่ง ปลูก ผลิต และกระจายยากัญชาไปยังคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ข้อมูลวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้กระจายยากัญชาไปมากกว่า 37,394 ขวด ใน 458 แห่ง สำหรับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ให้บริการทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยมากว่า 1 ปี โดยแผนปัจจุบันมีผู้ป่วย 133 ราย จ่ายยาน้ำมันกัญชาไปแล้ว 425 ขวด ช่วยลดความปวด ช่วยเจริญอาหารและนอนหลับ ในผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยปวดระบบประสาท ส่วนด้านการแพทย์แผนไทย จ่ายตำรับยาสุขไสยาศน์ ช่วยนอนหลับ เจริญอาหาร เพิ่มคุณภาพชีวิต และลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน การรักษาได้ผลดี ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
 
          โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้มีการนำกัญชามาใช้ในสปา เช่น นวดน้ำมันอโรมาผสมน้ำมันกัญชา แช่น้ำสมุนไพรผสมกัญชา และนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหาร และเครื่องดื่ม ในปริมาณที่เหมาะสมทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสมุนไพรอย่างเป็นระบบ ล่าสุดได้ใช้พื้นที่หาดยาง จ.ปราจีนบุรี ทำโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน ตั้งแต่การปลูก ผลิต แปรรูปและเพิ่มมูลค่าสมุนไพร 5 กลุ่ม คือ สมุนไพรเพื่อสมองดี เช่น บัวบก ตำรับกลีบบัวแดง สมุนไพรปรับสมดุลอารมณ์ เช่น กัญชา กัญชง สมุนไพรดูแลหัวใจดี เช่น บัวหลวง สมุนไพรที่ดูแลกลุ่มกระดูกและข้อ เช่น ขมิ้นชัน เพชรสังฆาต และสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน เช่น ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพร ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสมุนไพร สร้างความมั่นคงทางพันธุ์พืชของชาติและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
 
30 มีนาคม 2564
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com