นครพนม เดินหน้ากัญชาทางการแพทย์ โครงการกัญชาครัวเรือน 6 ต้น แผน Medical Hub

Mar 31, 2021 322

วันที่ 30 มีนาคม 2564 2564 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จัดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์จังหวัดนครพนม โดยมี นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธาน

นครพนม เดินหน้ากัญชาทางการแพทย์ โครงการกัญชาครัวเรือน 6 ต้น แผน Medical Hub  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img1 size: 903x617 px
ประเด็นการหารือประกอบด้วย 
1) การอบรมให้ความรู้วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาทางการแพทย์  
2) นโยบายทุนเรียนแพทย์แผนไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
3) กัญชาเศรษฐกิจชุมชน
4) Medical/การท่องเที่ยวกัญชา
5) แผนการพัฒนา รพ.ศรีสงครามแห่งที่ 2 
 
จากนั้น ผู้ตรวจราชการการะทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานกัญชาทางการแพทย์ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจและคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ และได้เยี่ยมชมแปลงสาธิต ณ ไร่กาแฟขี้ชะมด ที่มีการขออนุญาตปลูกเป็นแปลงสาธิตที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 
ภาคบ่าย เวลา  14.00 น. มีการประชุม แนวนโยบายการดำเนินงาน
1) โครงการกัญชาครัวเรือน 6 ต้น เพื่อเศรษฐกิจชุมชน เขตสุขภาพที่ 8
2) แผน Medical Hub เขตสุขภาพที่ 8

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีการปรึกษาหารือในเรื่อง
  • การอบรมให้ความรู้วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาทางการแพทย์
  • นโยบายนทุนเรียนแพทย์แผนไทยใน อปท.
  • กัญชาเศรษฐกิจชุมชน Medical Hub
  • การท่องเที่ยวกัญชา
  • แผนพัฒนาโรงพยาบาลศรีสงครม แห่งที่ 2
  • รวมทั้งการจัดทำโครงการ Virtual hospital
  • และการติดตั้งระบบประหยัดไฟฟ้าแผงโซล่าเซลล์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดนครพนม 
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com