Home : ข่าว COVID-19

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ประกาศจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน 31 มีค 64 ครอบคลุม 2 มาตรการ 1. การกักตัวสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ จำนวนวันกักตัว 2. การแสดงเอกสารทางการแพทย์เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย คนไทยและคนต่างชาติ
Date: 02/04/2564 View: 749
มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป   ข่าว COVID-19  Healthserv.net

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เรื่องมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

จากผลการประชุมศบค.เมื่อ 19 มีค 64 มีมติให้ปรับปรุงมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยและการกักตัวสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ดังนี้


1. การกักตัวสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ

1.1 ผู้ที่เดินทางจากประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์ จำนวน 11 ประเทศ (แอฟริกาใต้ โมซัมบิก เคนยา ชิมบับเว
รวันดา บอสสวานา แซมเบีย แคมารูน คองโก กานา และแทนซาเนีย) กักตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน

1.2 ผู้ที่เดินทางจากประเทศที่ไม่มีเชื้อกลายพันธุ์ 
กักตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน

1.3 ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่ไม่มีเชื้อกลายพันธุ์ และมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccine
Certificate) อย่างหนึ่งอย่างใด ที่กระทรวงสาธารณสุขของไทยให้การรับรอง ได้แก่

     1.3.1 BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) (Pfizer Biontech)
     1.3.2 AZD1222 (SK BIO AstraZeneca)
     1.3.3 AZD1222 (AstraZeneca/Oxford)
     1.3.4 Covishield (ChAdOx1 nCoV-19) (Serum Institute of India)
     1.3.5 SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (Sinovac)
     1.3.6 Ad26.COV2.S (janssen-Johnson & Johnson) หรือ
     1.3.7 Mrna-1273 (Moderna)

กักตัวไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (ฉบับจริง หรือสำเนาของเอกสารฉบับ อิเล็กทรอนิกส์) ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศในท่าอากาศยานเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
 

2. การแสดงเอกสารทางการแพทย์เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

2.1 คนไทย
ยกเลิก การแสดงเอกสารประเภทใบรับรองแพทย์ Fit to Fly และใบรับรองผลการตรวจหา เชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT -PCR
  • อย่างไรก็ดี ผู้เดินทางควรตรวจสอบกับสายการบินก่อนการเดินทางอีกครั้งเนื่องจากแต่ละสายการบินอาจระบุให้ผู้เดินทางจำเป็นต้องแสดงเอกสารทางการแพทย์ [อัพเดตสายการบินที่จะบินเข้าไทย]

2.2 คนต่างชาติ 
ยกเลิก การแสดงเอกสารประเภทใบรับรองแพทย์ Fit to Fly
แต่ยังคงต้องแสดง ใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ภาษาอังกฤษ อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
31 มีนาคม 2564

ประกาศบนเพจ Royal Thai Embassy Berlin 
1 เมษายน 2564
 
มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป   ข่าว COVID-19  Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com