กรมการท่องเที่ยวเปิดสอบมัคคุเทศก์ ปี 64 กว่า 4,000 คน มุ่งสร้างมัคคุเทศก์คุณภาพ รับเปิดประเทศ

Apr 02, 2021 393
กรมการท่องเที่ยวเปิดสอบมัคคุเทศก์ ปี 64 กว่า 4,000 คน มุ่งสร้างมัคคุเทศก์คุณภาพ รับเปิดประเทศ  (ท่องเที่ยวสุขภาพ ) Healthserv.net Img1 size: 1080x1320 px

สร้างมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของประเทศ โดยเฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ ในการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 2 และ 3 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน เป็นต้นไป

กรมการท่องเที่ยวเปิดรับสมัครและจัดสอบประจำปี 2564 รองรับมัคคุเทศก์ใหม่กว่า 4,000 คน ส่งเสริมมัคคุเทศก์คุณภาพ สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวอีกครั้งหลังโควิด-19

กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถในการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของประเทศ โดยเฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ซึ่งจำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่เปิดรับสมัคร

กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และจะเปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 2 และ 3 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน เป็นต้นไป โดยเป้าหมายการเปิดรับสมัครและจัดสอบประจำปี 2564 สามารถรองรับมัคคุเทศก์รายใหม่ได้กว่า 4,000 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ที่ต้องการยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ครั้งแรก และผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (สีบรอนซ์เงิน) ที่ใบอนุญาตหมดอายุ และต้องการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ใหม่ สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ได้ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
หัวข้อ "การรับสมัครทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์" ตามวันที่รับสมัครทดสอบแต่ละครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • มีสัญชาติไทย
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนด หรือได้รับวุฒิบัตรว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรและสถานฝึกอบรมที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนด
  • สามารถเลือกภูมิภาคและจังหวัดที่ขอเข้ารับการทดสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในการสมัครแต่ละครั้ง
  • ต้องเข้ารับการทดสอบ 2 หมวด คือ หมวดวัดความรู้ทั่วไปสำหรับอาชีพมัคคุเทศก์ ร้อยละ 70 และหมวดวัดความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 30 โดยต้องได้คะแนนในแต่ละหมวดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่า "ผ่านการทดสอบ"
 
กำหนดการทดสอบแบ่งเป็น 3 ครั้ง ดังนี้
  • ครั้งที่ 1/2564 ปิดรับสมัครสอบไปแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันทดสอบ วันที่ 25 เมษายน 2564
  • ครั้งที่ 2/2564 รับสมัครสอบ วันที่ 2-12 เมษายน 2564 และวันทดสอบ วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
  • ครั้งที่ 3/2564 รับสมัครสอบ วันที่ 17-27 เมษายน 2564 และวันทดสอบ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564


ลิงค์สมัครสอบ

*มีข้อสงสัย/สอบถาม โทร 062-161-6768 ติดต่อได้ในเวลาราชการเท่านั้น
 
 
 
กรมการท่องเที่ยวเปิดสอบมัคคุเทศก์ ปี 64 กว่า 4,000 คน มุ่งสร้างมัคคุเทศก์คุณภาพ รับเปิดประเทศ  (ท่องเที่ยวสุขภาพ ) Healthserv.net Img4 size: 830x582 px
กรมการท่องเที่ยวเปิดสอบมัคคุเทศก์ ปี 64 กว่า 4,000 คน มุ่งสร้างมัคคุเทศก์คุณภาพ รับเปิดประเทศ  (ท่องเที่ยวสุขภาพ ) Healthserv.net Img5 size: 831x584 px
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com