Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

กาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนนโยบายปลูกกัญชากัญชง 1 ตำบล 1 วิสาหกิจชุมชน

ดันกาฬสินธุ์เมืองสมุนไพร ชู กัญชากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ ส่งเสริมปลูกกัญชา ครัวเรือนละ 6 ต้น ส่งเสริมการปลูกกัญชงกัญชาในพื้นที่โคกหนองนาโมเดล

Update: 02/04/2564 View: 620
 จังหวัดกาฬสินธุ์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการปลูกกัญชาและกัญชงสำหรับเกษตรกร จัดประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 
        ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการปลูกกัญชาและกัญชงสำหรับเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อสร้างการับรู้ สร้างความเข้าใจแนวทางการขอรับใบอนุญาตปลูกกัญชาและกัญชง สำหรับเกษตรกร
 
        นายนิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ราคาซื้อ-ขายใบสดกัญชากิโลกรัมละ 15,000 บาท ใบแห้งกิโลกรัมละ 40,000 บาท รากสดกิโลกรัมละ 40,000 บาท และลำต้น/กิ่ง กิโลกรัมละ 10,000 บาท จากราคาดังกล่าวทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรทั่วไปจำนวนมากสนใจการปลูกกัญชาและกัญชง สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
  • ให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเมืองสมุนไพร ชู กัญชากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร
  • การขับเคลื่อนนโยบายปลูกกัญชากัญชง 1 ตำบล 1 วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมปลูกกัญชา ครัวเรือนละ 6 ต้น
  • ส่งเสริมการปลูกกัญชงกัญชาในพื้นที่โคกหนองนาโมเดล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ และสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้กลไกการตลาดนำผลิต
  • ประสานงานกับ หน่วยงาน องค์กร ผู้ประกอบการภาคเอกชน มาเป็นผู้รับซื้อผลผลิต ใบ ต้น กิ่ง ราก จากเกษตรกร เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผสมอาหาร เครื่องดื่ม เวชสำอาง ซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)