Home : กัญชาทางการแพทย์ / วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา

กาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนนโยบายปลูกกัญชากัญชง 1 ตำบล 1 วิสาหกิจชุมชน

ดันกาฬสินธุ์เมืองสมุนไพร ชู กัญชากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ ส่งเสริมปลูกกัญชา ครัวเรือนละ 6 ต้น ส่งเสริมการปลูกกัญชงกัญชาในพื้นที่โคกหนองนาโมเดล
Date: 02/04/2564 View: 415
image1 size: 702x489px
 จังหวัดกาฬสินธุ์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการปลูกกัญชาและกัญชงสำหรับเกษตรกร จัดประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 
        ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการปลูกกัญชาและกัญชงสำหรับเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อสร้างการับรู้ สร้างความเข้าใจแนวทางการขอรับใบอนุญาตปลูกกัญชาและกัญชง สำหรับเกษตรกร
 
        นายนิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ราคาซื้อ-ขายใบสดกัญชากิโลกรัมละ 15,000 บาท ใบแห้งกิโลกรัมละ 40,000 บาท รากสดกิโลกรัมละ 40,000 บาท และลำต้น/กิ่ง กิโลกรัมละ 10,000 บาท จากราคาดังกล่าวทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรทั่วไปจำนวนมากสนใจการปลูกกัญชาและกัญชง สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
  • ให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเมืองสมุนไพร ชู กัญชากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร
  • การขับเคลื่อนนโยบายปลูกกัญชากัญชง 1 ตำบล 1 วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมปลูกกัญชา ครัวเรือนละ 6 ต้น
  • ส่งเสริมการปลูกกัญชงกัญชาในพื้นที่โคกหนองนาโมเดล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ และสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้กลไกการตลาดนำผลิต
  • ประสานงานกับ หน่วยงาน องค์กร ผู้ประกอบการภาคเอกชน มาเป็นผู้รับซื้อผลผลิต ใบ ต้น กิ่ง ราก จากเกษตรกร เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผสมอาหาร เครื่องดื่ม เวชสำอาง ซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาด
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ตรวจโควิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]