Home : กัญชาทางการแพทย์ / กฏหมายเกี่ยวกับกัญชา การปลูก การผลิต

อย. แจงขั้นตอนการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงโปร่งใส เป็นธรรม

อย. ยืนยัน ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงเป็นไปตามกฎหมาย มีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ใด และไม่มีการระงับใบอนุญาตของผู้ประกอบการรายใด จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตไปแล้วนำเข้าเมล็ดกัญชงเข้ามาในประเทศ
Date: 02/04/2564 | Update: 02/04/2564 View: 588
อย. แจงขั้นตอนการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงโปร่งใส เป็นธรรม  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากที่มีกระแสข่าวการอนุมัตินำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงมีเงื่อนงำน่าสงสัยนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า การอนุญาตนำเข้าไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ใด เมื่อมีผู้ประสงค์จะเป็นผู้รับอนุญาตนำเข้าและมาดำเนินการยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว อย. จะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทุกราย 
 
สำหรับในกรณีการขออนุญาตของบริษัททั้ง 7 ราย ได้มีการยื่นคำขอรับอนุญาตตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ และ อย. ได้ตรวจสอบคำขอและหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองคำขออนุญาต 
 
โดยคณะอนุกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ซึ่งได้มีการประชุม และมีมติเห็นชอบ อย. จึงออกใบอนุญาตนำเข้าฯ ดังนั้น ระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่มีการยื่นคำขอจนถึงการออกใบอนุญาตของทั้ง 7 ราย ไม่ได้ใช้เวลาเพียง 2 วันตามที่เป็นข่าว โดยขั้นตอนการอนุญาตทั้งหมดเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและดำเนินการตามคู่มือประชาชน 
 
ต่อมาได้ปรากฏข่าวว่ามีการหลอกขายเมล็ดพันธุ์กัญชงให้แก่เกษตรกร ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อเกษตรกรได้ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 64 จึงมีมติให้ผู้รับอนุญาตทั้ง 7 ราย ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น วิธีการแจกจ่ายหรือขายเมล็ดพันธุ์ที่นำเข้า วิธีการเก็บรักษาเพื่อให้เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพดี โดยไม่มีการระงับการได้รับอนุญาตนำเข้าแต่อย่างใด ผู้รับอนุญาตทั้ง 7 ราย มีสิทธิ์ในการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงได้ตามกฎหมาย 
 
ทั้งนี้ ใบอนุญาตที่ได้รับเป็นเพียงกรอบที่จะนำเข้าประจำปีเท่านั้น หากผู้รับอนุญาตจะนำเข้าจริงต้องขอรับอนุญาตก่อนการนำเข้าในแต่ละครั้ง ซึ่งต้องระบุผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ปลูกกัญชงแล้วหรือกำลังจะได้รับใบอนุญาต โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลสำเนาใบคำสั่งซื้อจากผู้รับอนุญาตปลูกกัญชงหรือผู้ที่กำลังจะได้รับอนุญาตปลูกกัญชง สำเนาใบอนุญาตปลูกกัญชง หรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการจังหวัดเกี่ยวกับการอนุญาตปลูกกัญชงของผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์ เพื่อตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่นำเข้าให้สอดคล้องกับผู้ได้รับอนุญาตปลูก ป้องกันการรั่วไหลไปใช้ในทางที่ผิด และต้องอยู่ภายใต้กรอบของใบอนุญาตนำเข้าประจำปี ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผู้รับอนุญาตรายใดมาขออนุญาตนำเข้าในแต่ละครั้ง
 
เลขาธิการฯ อย. กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า กระบวนการอนุญาตนำเข้าเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใด ไม่มีการกีดขวางการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง ทั้งนี้ อย.คำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกัญชงที่ดีมีคุณภาพ

Ganja TV
2 เมษายน 64
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com