คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ประกาศบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19

Apr 05, 2021 304

เนื่องจากมีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลติดเชื้อโควิด 19 จึงส่งผลให้มีบุคลากรจำนวนมากมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อดังกล่าวด้วย จึงต้องมีการงดการทำงานของบุคลากรจำนวนมาก ส่งผลให้มีบุคลากรจำนวนจำกัดที่สามารถให้การบริการได้ ดังนั้นในช่วงเวลานี้ ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์จึงขอความร่วมมือจากผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และคนทั่วไป

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ประกาศบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img1 size: 1280x720 px

ประกาศสำคัญจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ มข. เนื่องจากมีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลติดเชื้อโควิด 19 จึงส่งผลให้มีบุคลากรจำนวนมากมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อดังกล่าวด้วย  จึงต้องมีการงดการทำงานของบุคลากรจำนวนมาก ส่งผลให้มีบุคลากรจำนวนจำกัดที่สามารถให้การบริการได้ ดังนั้นในช่วงเวลานี้ ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์จึงขอความร่วมมือจากผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และคนทั่วไป ดังนี้

 1. ผู้ป่วยเก่าทุกท่านที่มีการนัดหมายตรวจในสัปดาห์หน้า 5-16 เมษายน 2564 ถ้ายังมียาเพียงพอให้เลื่อนนัดออกไปก่อน หรือติดต่อขอรับบริการส่งยาถึงบ้าน
 2. ให้การรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินเป็นหลัก การผ่าตัดกรณีไม่ฉุกเฉินจะการเลื่อนการผ่าตัดออกไปทั้งหมด
 3. ญาติผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปขอความร่วมมือ งดเยี่ยมทุกกรณี
 4. กรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉินกรุณาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
 5. งดรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นๆ 
หมอสมศักดิ์ เทียมเก่า

ประกาศมหาวิทยาลัยงดกิจกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 736/2564 เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่มหาวิทยาลัย มีสาระคือ ให้งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ดังนี้
 1. กิจกรรมขอนแก่นเสียงแคนดอกคูน มินิมาราธอน ครั้งที่ 5 วันที่ 4 เมษายน 2564 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. งานถนนศิลปะ ART LANE 3 เมษายน 2564 ณ สะพานขาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. ตลาดนัดเปิดท้าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ลานจอดรถศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้งดจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2564 เป็นต้นไปหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยกิจกรรมในวันที่ 3 เมษายน 2564 ให้ดำเนินการมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น จัดบริเวณตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหรือคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าร่วมกิจกรรม จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ
 4. มาตรการด้านการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน และด้านบุคคลให้ส่วนงานถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศแล้วอย่างเคร่งครัด
 
รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ประกาศบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img4 size: 800x1131 px
คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ประกาศบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img5 size: 800x431 px

มาตรการ

 
 
 
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com