Home : ข่าวสารสุขภาพ

ที่แชร์กันว่า - ปวดเข่า ไม่ต้องผ่า ใช้วิธีปั่นเลือดฉีดหัวเข่าได้ - ไม่เป็นความจริง เพราะอะไร?

ถ้ามีเพื่อนปวดเข่า ไม่ต้องผ่าแล้ว โรงพยาบาลวชิระใช้วิธีปั่นเลือดแล้วฉีดที่หัวเข่า ข้างละ 300 บาท ไม่ต้องผ่าตัด
Date: 05/04/2564 View: 331
image1 size: 1068x664px
ที่แชร์กันทั่วไป เรื่องที่ว่า
ปวดเข่า ไม่ต้องผ่า ใช้วิธีปั่นเลือดฉีดหัวเข่าได้ จ่ายข้างละ 300 บาทจริงหรือ?
 
พบว่า ข้อความว่า "ถ้ามีเพื่อนปวดเข่า ไม่ต้องผ่าแระ โรงพยาบาลวชิระ ใช้วิธีปั่นเลือดแล้วฉีดหัวเข่า ข้างละ 300 บาท..ไม่ต้องผ่าตัด คุณหมอเฉลิมศักดิ์ จะออกตรวจทุกวันพุธ ตึกทีปังกร ชั้น B2 (เผื่อมีใครปวดเข่า) แชร์ไปได้บุญเยอะจ่ะ เพราะคนเป็นโรคปวดเข่ามีเป็นกันมากช่วยกันทำบุญน้า)" กลับมาถูกแชร์กันอีกแล้ว แม้จะเป็นเรื่องเก่า มาตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งทางรพ.วชิรพยาบาล ก็ได้ทำการชี้แจงไปแล้วหลายครั้งก็ตาม ก็ยังปรากฎขึ้นอีก เรื่องนี้ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ได้ทำการตรวจสอบกับ ผศ.นพ.จักราวุธ  มณีฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และ ศ.นพ.กีรติ  เจริญชลวานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดย พีรพล อนุตรโสตถิ์
 

ข้อสรุปคือ ไม่เป็นความจริง ไม่ควรจะแชร์ต่อ 

 
โดยมีเนื้อหาสาระปรากฏดังนี้ 
 
ที่แชร์กันว่า - ปวดเข่า ไม่ต้องผ่า ใช้วิธีปั่นเลือดฉีดหัวเข่าได้ - ไม่เป็นความจริง เพราะอะไร?  (ข่าวสารสุขภาพ ) Healthserv.net Img2 size: 1071x629 px
 
 
ที่แชร์กันว่า - ปวดเข่า ไม่ต้องผ่า ใช้วิธีปั่นเลือดฉีดหัวเข่าได้ - ไม่เป็นความจริง เพราะอะไร?  (ข่าวสารสุขภาพ ) Healthserv.net Img4 size: 1092x624 px
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]