เรือนจำนราธิวาสติดโควิด 116 คน เปิดรพ.สนามรองรับ ผนึกมาตรการ Bubble and Seal

Apr 05, 2021 249
เรือนจำนราธิวาสติดโควิด 116 คน เปิดรพ.สนามรองรับ ผนึกมาตรการ Bubble and Seal  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img1 size: 983x685 px

ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส รวม 116 ราย เป็นผู้ต้องขัง 92 ราย และเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ 24 ราย ในจำนวนนี้ เป็นพยาบาลประจำเรือนจำ 1 ราย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่สั่งการ

จากรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส รวม 116 ราย เป็นผู้ต้องขัง 92 ราย และเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ 24 ราย ในจำนวนนี้ เป็นพยาบาลประจำเรือนจำ 1 ราย โดยมีเป้าหมายดูแลกลุ่มผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเพื่อลดอัตราการป่วยตาย กลุ่มเจ้าหน้าที่เรือนจำเพื่อลดอัตราการป่วยตาย ลดการแพร่เชื้อ ส่วนกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ มีเป้าหมายลดการติดเชื้อ ส่วนผู้สัมผัสกว่า 1,000 ราย ได้มีการติดตามและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคแล้ว
 
          วันนี้ (4 เมษายน 2564) ที่จังหวัดนราธิวาส นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12 ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการควบคุมโรคโควิด 19 ในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งมอบวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้จังหวัดนราธิวาสจำนวน 5,000 โดส เพื่อฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข/ ​เจ้าหน้าที่ด่านหน้า/ อสม. กลุ่มเสี่ยง รวมทั้งเจ้าหน้าที่เรือนจำทั้ง 73 คน
 

Bubble and Seal

          นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า เรือนจำถือเป็นสถานที่มีความเสี่ยงสูง จึงเน้นการควบคุมโรคภายในเรือนจำ ซึ่งเป็นพื้นที่ปิด อยู่ห่างไกลชุมชน ควบคุมพื้นที่จำกัดการเข้าออกได้ง่าย สามารถนำยุทธศาสตร์ Bubble and Seal เช่นเดียวกับที่ใช้ควบคุมการติดเชื้อในโรงงาน จ.สมุทรสาครซึ่งได้ผลดีมาแล้ว มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อควบคุมไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มภายใน 28 วัน โดยมอบหมายให้นายแพทย์อภิชาติ วชิระพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขันทะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการสถานการณ์และการดูแลผู้ติดเชื้อ ทำงานร่วมกับกรมราชทัณฑ์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสบริหารจัดการในพื้นที่ต่อไป
 

ตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับ

      นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์ได้จัดพื้นที่ในเรือนจำใหม่ให้เป็นโรงพยาบาลสนาม เบื้องต้นสามารถเปิดได้291 เตียง หากมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากจะขยายสูงสุดได้เกือบ 900 เตียง โดยแยกผู้ติดเชื้อเข้ารักษาในโรงพยาบาลสนาม ส่วนผู้ที่มีอาการหนักจะส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาล และแยกกลุ่มเปราะบางที่มีสภาพร่างกายอ่อนแอ ผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัวจำนวน 52 รายออกมาดูแลในพื้นที่เฉพาะ ส่วนนักโทษรอจำหน่ายจะเข้ารับการกักตัวใน Local Quarantine เป็นเวลา 14 วัน ก่อนกลับคืนสู่สังคม
 

เวชภัณฑ์​และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพียงพอ

    นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า สำหรับเวชภัณฑ์​และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จังหวัดนราธิวาส มั่นใจว่ามีเพียงพอ ทั้งยารักษา หน้ากากอนามัยทางการแพทย์สำรองไว้ใช้ได้ 2 เดือน หน้ากาก N95 ใช้ได้ 40 วัน ชุด Cover All ใช้ได้ 4 เดือน มีชุดตรวจเชื้อทางโพรงจมูก 3,000 ตัวอย่าง และส่วนกลางพร้อมสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันทีที่พื้นที่แจ้งความต้องการ 
 
4 เมษายน 2564
เรือนจำนราธิวาสติดโควิด 116 คน เปิดรพ.สนามรองรับ ผนึกมาตรการ Bubble and Seal  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img2 size: 1567x1045 px
ภาพ Paradorn Tongthong Google Map
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com