สายเมาควรรู้...ดื่มแค่ไหน ห่างไกลจากอาการช็อก

Apr 06, 2021 223

การได้รับแอลกอฮอล์ขนาดสูงจะมีฤทธิ์คล้ายกับยาสลบ ได้แก่ ไม่รู้สึกตัว และกดการหายใจ หากได้รับแอลกอฮอล์ปริมาณที่มาก จะส่งผลให้ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงขึ้นทันที รวมถึงก็จะกดการทำงานของสมอง โดยเฉพาะ ก้านสมองและศูนย์ควบคุมการเต้นของหัวใจในก้านสมอง

การได้รับแอลกอฮอล์ขนาดสูงจะมีฤทธิ์คล้ายกับยาสลบ ได้แก่ ไม่รู้สึกตัว และกดการหายใจ หากได้รับแอลกอฮอล์ปริมาณที่มาก จะส่งผลให้ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงขึ้นทันที รวมถึงก็จะกดการทำงานของสมอง โดยเฉพาะ ก้านสมองและศูนย์ควบคุมการเต้นของหัวใจในก้านสมอง ซึ่งปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดระดับต่างๆ จะส่งผลต่อระบบประสาท ดังต่อไปนี้
 
- ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด 30 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะร่าเริงกว่าปกติ
- ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะควบคุมการเคลื่อนไหวได้ไม่ปกติ
- ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด 100 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะมีอาการเดินไม่ตรงทาง
- ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด 200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะมีอาการง่วง สับสน พูดไม่รู้เรื่อง
- ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด 300 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะมีอาการง่วง อาเจียน
- ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด 400 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ สลบ เสียชีวิต.
 
หากพบผู้ดื่มสุราในปริมาณมาก และมีอาการไม่ปกติ ควรจะพยายามปลุกผู้ป่วยให้ตื่น และให้ดื่มน้ำเปล่าเพื่อลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย หากมีอาการรุนแรงควรนำตัวส่งโรงพยาบาล


60 หมู่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เบอร์โทร 0-2594-0020-65
Call Center 1218
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com