บุรีรัมย์ ประกาศ​ด่วน ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ต้องกักตัว 14 วัน หรือ ขอตรวจ Rapid test ที่ รพ.บุรีรัมย์

Apr 06, 2021 341
บุรีรัมย์ ประกาศ​ด่วน ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ต้องกักตัว 14 วัน หรือ ขอตรวจ Rapid test ที่ รพ.บุรีรัมย์  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img1 size: 800x400 px

มีสาระสำคัญที่ท่านต้องทราบและปฏิบัติ กรณีใด ต้องกักตัว กรณีใด ไม่ต้องกักตัว

ประกาศ​ด่วนที่สุดจังหวัดบุรีรัมย์​ อัพเดต​พื้นที่สีแดง
กรุงเทพ​มหานคร​ ปทุมธานี​ นนทบุรี​ สมุทรปราการ​ นครปฐม
ข้อมูล ณ วันที่ 6 เม.ย. 2564
 
อัพเดทเอกสารแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 
(ประกาศฉบับต่างๆ brm.moph.go.th/covid-19-bro)
 
มีสาระสำคัญที่ท่านต้องทราบและปฏิบัติ ดังนี้
 

1. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ได้แก่ กรุงเทพ ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี 
  • ต้องกักตัว 14 วัน หรือ
  • ขอตรวจ Rapid test ที่ รพ.บุรีรัมย์ หากผลเป็นลบไม่ต้องกักตัว (ผู้ขอตรวจชำระค่าใช้จ่าย 600 บาท)
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งผ่านกระบวนการ State Quaratine แล้ว ไม่ต้องกักตัวอีก
2. จังหวัดอืนๆ ไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องไปตรวจ Rapid Test
 
 
บุรีรัมย์ ประกาศ​ด่วน ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ต้องกักตัว 14 วัน หรือ ขอตรวจ Rapid test ที่ รพ.บุรีรัมย์  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img4 size: 678x960 px
บุรีรัมย์ ประกาศ​ด่วน ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ต้องกักตัว 14 วัน หรือ ขอตรวจ Rapid test ที่ รพ.บุรีรัมย์  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img5 size: 678x960 px
บุรีรัมย์ ประกาศ​ด่วน ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ต้องกักตัว 14 วัน หรือ ขอตรวจ Rapid test ที่ รพ.บุรีรัมย์  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img6 size: 678x960 px
บุรีรัมย์ ประกาศ​ด่วน ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ต้องกักตัว 14 วัน หรือ ขอตรวจ Rapid test ที่ รพ.บุรีรัมย์  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img7 size: 678x960 px
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลขอนแก่น
ตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น...
กลุ่มเสี่ยง ฟรี ไม่เสี่ยงอยากตรวจ 3,500
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com