ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี สรุปการระบาดคลัสเตอร์สถานบันเทิง ช่วง 29 มีค-2 เมย 64

Apr 06, 2021 232
ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี สรุปการระบาดคลัสเตอร์สถานบันเทิง ช่วง 29 มีค-2 เมย 64  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img1 size: 800x450 px

ประวัติเสี่ยง คือ เที่ยวสถานบันเทิง และรับประทานอาหารร่วมกัน และพูดคุยกันใกล้ชิด โดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย

การระบาดของคลัสเตอร์สถานบันเทิงและผู้ใกล้ชิดในจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวัน 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564

  • กลุ่มนี้มีผู้ติดเชื้อจำนวน 9 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 89
  • มีอาการ 8 ราย ร้อยละ 89 ส่วนมากที่พบคือ ระคายคอ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น
  • อายุเฉลี่ย 37 ปี อยู่ในวัยทำงาน
  • ประวัติเสี่ยง คือ เที่ยวสถานบันเทิง และรับประทานอาหารร่วมกัน และพูดคุยกันใกล้ชิด โดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
 
โดยผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นหญิงไทยอายุ 25 ปี อาชีพพนักงานเทศบาล ไปสถานบันเทิง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ร่วมกับเพื่อนอีก 2 ราย ซึ่งต่อมาตรวจพบเชื้อเช่นกัน โดยผู้ป่วยรายนี้ และเพื่อน นำเชื้อไปติดกับผู้ใกล้ชิด 2 กลุ่ม

โดยกลุ่มแรก เป็นผู้ใกล้ชิดในสถานที่ทำงานในเทศบาลเดียวกัน จำนวน 2 ราย คือผู้ป่วย รายที่ 200 และ 203 โดย ผู้ป่วย รายที่ 200 และ 203 ทำงานห้องเดียวกัน โดยต่อมาผู้ป่วยรายที่ 200 ได้นำเชื้อไปติดกับผู้ป่วยอีก 1 ราย คือ ผู้ป่วยรายที่ 204 ซึ่งเป็นหัวหน้างาน จากการพูดคุยงาน 30 นาที โดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย ส่วนผู้ป่วยรายที่ 203 ได้นำเชื้อไปติดคนใกล้ชิดในครอบครัว ได้แก่ มารดา และน้าสาว ของตนเอง คือ ผู้ป่วยรายที่ 208 และ 207 ตามลำดับ รวมกลุ่มแรก มีผู้ติดเชื้อจำนวน 6 ราย
 
กลุ่มที่ 2 เกิดจากผู้ป่วยรายที่ 205 ซึ่งไปสถานบันเทิงพร้อมกับ ผู้ป่วยรายที่ 202 ได้นำเชื้อไปติดกับผู้ป่วย 1 ราย คือ เพื่อนร่วมงานที่บริษัทใน อ.บางบัวทอง ซึ่ง เป็นผู้ป่วยรายที่ 206 ต่อมาผู้ป่วยรายนี้ จึงนำเชื้อไปติดกับคนใกล้ชิดในครอบครัว คือ สามีของตนเอง 1 ราย รวมกลุ่มที่ 2 มีผู้ติดเชื้อจำนวน 3 ราย
 
โดยการระบาดครั้งนี้ เป็นการติดต่อจากผู้สัมผัสใกล้ชิด รวม 9 ราย โดย เป็นการติดเชื้อต่อถึง 3 รุ่น รุ่นแรก 2 ราย รุ่นที่ 2 จำนวน 3 ราย และรุ่นที่ 3 จำนวน 4 ราย ทั้งนี้ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า 65 ราย ซึ่งได้เข้าสู่กระบวนการกักตัว ตรวจหาเชื้อ และสังเกตอาการแล้ว นอกจากนี้แล้ว ผู้ป่วยยังมีประวัติเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างไป ในต่างจังหวัด ซึ่งต้องประสานกับจังหวัดที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนและควบคุมโรค เช่น กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี อ่างทอง สิงห์บุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว เป็นต้น
 
จึงอยากให้ประชาชนมีการระมัดระวัง โดย ขณะนี้ใกล้เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะมีการเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะตัวสถานบันเทิงหลายแห่ง เป็นจุดเสี่ยงแพร่ระบาดโรคได้ ดังนั้น ปัจจัยเสี่ยงที่ชัดเจน คือ คลุกคลีใกล้ชิด ไม่สวมหน้ากากอนามัย ทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่มร่วมกัน ทั้งครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เที่ยวด้วยกัน จึงขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัดในสถานที่เสี่ยงต่างๆ ทั้งตลาด สถานบริการ สถานบันเทิง ร้านอาหาร และที่สำคัญประชาชน ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตัวป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการ DMHTT ด้วย

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี
4 เมษายน 64
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลขอนแก่น
ตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น...
กลุ่มเสี่ยง ฟรี ไม่เสี่ยงอยากตรวจ 3,500
โรงพยาบาลขอนแก่น
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com