รวมข่าวสถานการณ์โควิด 8 เมษายน 64

Apr 13, 2021 372

รวบรวมประเด็นข่าวโควิด การแพร่กระจาย ไทม์ไลน์ ผลกระทบ คำเตือน คำสั่งจากสธ. รัฐบาล 8 เมษายน 64

รวมข่าวสถานการณ์โควิด 8 เมษายน 64  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img1 size: 800x400 px

สรุปสถานการณ์โควิดประจำวันที่ 8 เมษายน 64


สำนักข่าว-เพจในไทย

เช้า 8 เมษายน 64
ศบค.
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564  เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
  • ผู้ป่วยรายใหม่ 405 ราย
  • ผู้ป่วยยืนยันสะสม 30,310 ราย
  • หายป่วยแล้ว 28,101 ราย
  • เสียชีวิตสะสม 95 ราย

ผู้ติดเชื้อ 405 คน.
มีผู้ติดเชื้อรักษาหาย 32 คน
ผู้ป่วยยังรักษาอยู่ 2,114คน ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อเสียชีวิต

โดยผู้ติดเชื้อวันนี้ 405 คนแยกเป็น
1.ผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเข้าState Quarantine 14 คน
2.ผู้ติดเชื้อภายในประเทศ จำนวน 391 คน
2.1 ตรวจหาเชื้อเชิงรุก 194 คน
2.2 ตรวจหาเชื้อโดยผู้ติดเชื้อเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาล 197 คน
ตรวจพบที่จังหวัดนราธิวาสมากที่สุด 146 คน โดยเป็นผู้ติดเชื้อ ที่ตรวจหาเชื้อเชิงรุก 146 คน

ตรวจพบที่จังหวัดกรุงเทพ 95 คน โดยแยกเป็น
- เป็นผู้ติดเชื้อ ที่ตรวจหาเชื้อเชิงรุก 47 คน
- เป็นผู้ติดเชื้อ ที่ไปตรวจที่โรงพยาบาล 48 คน

ตรวจพบที่จังหวัดสมุทรปราการ 23 คน โดยเป็นผู้ติดเชื้อ ที่ไปตรวจที่โรงพยาบาล 23 คน
ตรวจพบที่จังหวัดชลบุรี 14 คน โดยเป็นผู้ติดเชื้อ ที่ไปตรวจที่โรงพยาบาล 14 คน
ตรวจพบที่จังหวัดนนทบุรี 18 คน โดย เป็นผู้ติดเชื้อ ที่ไปตรวจที่โรงพยาบาล 18 คน
ตรวจพบที่จังหวัดปทุมธานี 8 คน โดย เป็นผู้ติดเชื้อ ที่ไปตรวจที่โรงพยาบาล 8 คน
ตรวจพบที่จังหวัดสระแก้ว 14 คน โดยเป็นผู้ติดเชื้อ ที่ไปตรวจที่โรงพยาบาล 14คน
ตรวจพบที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 14 คน โดยเป็นผู้ติดเชื้อ ที่ไปตรวจที่โรงพยาบาล 14คน
ตรวจพบที่จังหวัดสมุทรสาคร 9 คน โดยแยกเป็น
-เป็นผู้ติดเชื้อ ที่ตรวจหาเชื้อเชิงรุก 0 คน คนไทย 0 คน คนต่างด้าว 0 คน
-เป็นผู้ติดเชื้อ ที่ไปตรวจที่โรงพยาบาล 9 คน คนไทย 9 คน คนต่างด้าว 0 คน
ในจังหวัดสมุทรสาครมีการตรวจหาเชื้อเชิงรุกสะสมทั้งหมด 239,598 คน(เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0 คน) พบผู้ติดเชื้อ 13,949 คน คิดเป็น 5.82 %

Mix Jeeravat
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com