สายด่วนควรรู้ไว้ช่วงโควิดระบาด สงกรานต์ 64

Apr 12, 2021 229

เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จะจัดการอย่างไร ข้อกังวล อาทิ เช่น หากเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการจะทำอย่างไร ปรึกษาใครหรือหน่วยงานไหน จะช่วยได้ รวมไปถึง การใช้สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิบัตรทองหรือสิทธิอื่นๆ จะมีอย่างไร และหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุต่างๆ

สายด่วนควรรู้ไว้ช่วงโควิดระบาด สงกรานต์ 64  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img1 size: 800x1135 px
ช่วงโควิดระบาดระลอกใหม่ โควิดทองหล่อสายพันธุ์อังกฤษ ที่กำลังแพร่กระจายไปทั่วประเทศขณะนี้ พอดีกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ความกังวล ความกลัว ย่อมมีขึ้นได้ในสถานการณ์แบบนี้  เพื่อขจัดปัญหา ลดความกลัวที่ไม่จำเป็น สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่า หากเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จะจัดการอย่างไร ข้อกังวล อาทิ เช่น หากเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการจะทำอย่างไร ปรึกษาใครหรือหน่วยงานไหน จะช่วยได้ รวมไปถึง การใช้สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิบัตรทอง หรือสิทธิอื่นๆ จะมีอย่างไร   และหากเกิด เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่อันตรายถึงแก่ชีวิต ต้องติดต่อหน่วยงานไหน?... 
 
สำนักงานประกันสังคม เห็นถึงความกังวลเหล่านั้น จึงได้ทำการรวบรวม ข้อมูล สายด่วนต่างๆ ที่จำเป็นในกาติดต่อ มีดังนี้

เบอร์ 1330 - สายด่วน สปสช. 1330 
เป็นเบอร์ที่สอบถามข้อมูลการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเรื่องการใช้สิทธิ COVID-19 ของสิทธิบัตรทองก็สอบถามมาได้

เบอร์ 1422 - สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 
เป็นเบอร์สายด่วนของกรมควบคุมโรค ที่ให้บริการสอบถามข้อมูลโรค COVID-19 ให้คำปรึกษาเรื่องการรักษาดูแล และแจ้งเรื่องกรณีติดเชื้อ COVID-19 ด้วย

เบอร์ 1323 - สายด่วนสุขภาพจิต 1323 
เป็นเบอร์สายด่วนของกรมสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาปัญหาความเครียด หรือภาวะด้านสุขภาพจิตที่เกิดจากสังคม หรือปัญหาชีวิต รวมทั้งจากผลกระทบของ COVID-19 ด้วย คุณสามารถโทรปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

เบอร์ 1669 - สายด่วน 1669 การแพทย์ฉุกเฉิน
เป็นเบอร์สายด่วนของ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) ที่ให้บริการในกรณีเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินทุกโรค หรืออุบัติเหตุฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต โทรแล้วจะมีการซักถามข้อมูลและรายละเอียด และจะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่รถฉุกเฉินไปรับคุณ ณ จุดเกิดเหตุ อย่างไรก็ดี โทรเบอร์นี้ต้องตั้งสติให้ดี

เบอร์ 02-872-1669 - ปรึกษาปัญหาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต หรือ UCEP

 เ บ อ ร์ ส า ย ด่ ว น  ค ว ร รู้ . . . รั บ มื อ . . . C O V I D - 1 9 (อัปเดท 2021)
 
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com