กรมการแพทย์ จับมือหลายหน่วยงาน ช่วยแรงงานต่างด้าวขออนุญาตทำงานสะดวกขึ้น

Apr 10, 2021 238

กรมการแพทย์ จับมือหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงแรงงาน ธนาคารกรุงไทย บ. เคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อช่วยแรงงานต่างด้าว ขออนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายสะดวกขึ้น

กรมการแพทย์ มีนโยบายการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวให้ครบทุกส่วนที่เข้ามาอยู่ในประเทศ เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงอนุญาตให้แรงงานที่ไม่เคยตรวจสุขภาพ แสดงตัว โดยการผ่อนผันให้มีการตรวจสุขภาพ ร่วมกับการคัดกรองหาโรคโควิด19 ด้วย ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

ตรวจสุขภาพ-ซื้อประกันสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน ดำเนินมาตรการผ่อนผันให้แรงงาน 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) และผู้ติดตามที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี อยู่ในราชอาณาจักร และดำเนินการตามกระบวนการขออนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ

โดยแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร จะต้องตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลของรัฐในเขตกทม. ซึ่งจะมีโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ คือ
 1. โรงพยาบาลเลิดสิน
 2. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 3. โรงพยาบาลราชวิถี
เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 16 เมษายน 64 โดยอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ มีดังนี้
 1. แรงงานต่างด้าวกิจการทั่วไป ที่ไม่เข้าระบบประกันสังคม อัตราคนละ 6,500 บาท
  ประกอบด้วย ค่าตรวจโควิด คนละ 2,300 บาท
  ค่าตรวจสุขภาพ คนละ 1,000 บาท
  ค่าประกันสุขภาพ 2 ปี สิ้นสุด 13 ก.พ. 66 คนละ 3,200 บาท
 2. สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ประกอบกิจการประมงทะเล คนละ 6,600 บาท
  ประกอบด้วย ค่าตรวจโควิด คนละ 2,300 บาท
  ค่าตรวจสุขภาพ คนละ 1,100 บาท
  ค่าประกันสุขภาพ 2 ปี สิ้นสุดวันที่13 ก.พ. 66 คนละ 3,200 บาท
 

เคาน์เตอร์เซอร์วิสช่วยอำนวยความสะดวก

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เป็นพันธมิตรในการให้บริการ ดังนี้
 1. ให้บริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียม ณ จุดบริการจำนวนมากในเขตกทม.
 2. ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้รับบริการ โดยถือว่าเป็นใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยกรมการแพทย์อย่างถูกต้อง
 3. รวบรวมข้อมูลการรับชำระเงินค่าธรรมเนียม และดำเนินการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลไปยังโรงพยาบาลต้นสังกัด ภายใน 1 วัน เป็นการอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าว

ชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทย

กรมการแพทย์ ได้จับมือกับธนาคารกรุงไทย เพื่อให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการสาธารณสุขด้วยเช่นกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างและแรงงานต่างด้าวในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 สามารถทำรายการผ่านธนาคารกรุงไทยทุกช่องทางครอบคลุมทั่วประเทศ ได้แก่ สาขาธนาคารกว่า 1,000 แห่ง หรือเลือกทำรายการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ตู้ ATM 9,800 จุด และสำหรับลูกค้านิติบุคคลสามารถทำรายการผ่าน Krungthai Corporate Online ได้ พร้อมจัดทำรายงานการชำระเงินส่งให้กรมการแพทย์ ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform เพื่อส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ใช้ตรวจสอบ และยืนยันการเข้ารับบริการ และออกใบรับรองแพทย์ให้กับนายจ้างหรือแรงงานต่างด้าวสำหรับยื่นขออนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าว
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com