ทำอย่างไร หากได้รับบาดเจ็บจากดอกไม้ไฟ

Apr 10, 2021 174
เทศกาลลอยกระทง เป็นอีกหนึ่งเทศกาลของไทยที่เต็มไปด้วยความรื่นเริง และการเฉลิมฉลอง แต่ก็ต้องยอมรับว่า วันลอยกระทงเป็นอีกวันหนึ่งที่มีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นสูงเมื่อเทียบกับวันธรรมดา เนื่องจากผู้คนมากมายต่างออกมาลอยกระทง และเลี้ยงสังสรรค์กัน รวมถึงอุบัติเหตุจากการละเล่นต่างๆ อย่างเช่น ดอกไม้ไฟ ที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ ถึงแม้ว่าจะป้องกันดีขนาดไหน แต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้ว เราก็ควรมีวิธีบรรเทาให้ได้รับบาดเจ็บน้อยที่สุด 
 
ขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อได้รับบาดเจ็บจากดอกไม้ไฟ
 
1. ถอดเสื้อผ้า และเครื่องประดับบริเวณที่เกิดบาดแผล
2. ไม่ทาตัวยา หรือสารใดๆ ลงบนบาดแผล
3. หาผ้าบางที่สะอาดมาคลุมร่างกายเพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่
4. ใช้น้ำเย็นล้างแผล หรือเปิดน้ำให้ไหลผ่าน ประมาณ 15-20 นาที
 
ข้อห้าม
ห้ามใช้ยาสีฟัน ยาหม่อง หรือน้ำปลา ทาแผล เพราะจะเพิ่มโอกาสการติดเชื้อที่แผลได้


60 หมู่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เบอร์โทร 0-2594-0020-65
Call Center 1218

 
 
 

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com