องค์การเภสัชกรรม (GPO) ส่งมอบผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Apr 11, 2021 272
องค์การเภสัชกรรม (GPO) ส่งมอบผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img1 size: 700x466 px

สารสกัดกัญชาชนิด THC เด่น ขนาด 5 มิลลิลิตร ภายใต้ชื่อ THC DMS Oil ให้แก่สถาบันมะเร็ง จำนวน 210 ขวด จากจำนวนทั้งหมด 2,400 ขวด

 วันนี้ (8 เม.ย.64) ที่คลินิกนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสานด้านโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม ส่งมอบผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาชนิด THC เด่น ขนาด 5 มิลลิลิตร ภายใต้ชื่อ THC DMS Oil ให้แก่ นพ.จินดา โรจน์เมธินร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ในผู้ป่วยภายใต้รูปแบบพิเศษ SAS (Special Access Scheme) โดยส่งมอบเบื้องต้นให้แก่สถาบันมะเร็ง จำนวน 210 ขวด จากจำนวนทั้งหมด 2,400 ขวด ซึ่งจะทยอยส่งมอบและกระจายไปยังคลินิกกัญชาในสถานพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ทั้ง 13 แห่งอย่างต่อเนื่องต่อไป
 
ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือของ 3 หน่วยงานได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ องค์การเภสัชกรรม และกรมการแพทย์ ในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเกรดทางการแพทย์แบบครบวงจรตั้งแต่การปลูก การผลิต และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com