ม.สงขลานครินทร์ ลงนาม บริษัทกรีนโนเวท ปลูก ผลิต ทดสอบ กัญชา กัญชง

Apr 11, 2021 299

มีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2567

ม.สงขลานครินทร์ ลงนาม บริษัทกรีนโนเวท ปลูก ผลิต ทดสอบ กัญชา กัญชง  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img1 size: 800x800 px
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับบริษัทกรีนโนเวท จำกัด เพื่อร่วมมือวิจัยศึกษาการปลูก ผลิต ทดสอบ กัญชา กัญชง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามกับ นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการบริษัทกรีนโนเวท จำกัด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และนายกฤษณพงศ์ ลักษณะโภคิน ผู้บริหาร บริษัทกรีนโนเวท จำกัด  เป็นพยานในการลงนาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์   ยูรวงศ์  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  และนักวิจัย ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันพุธที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติ จะร่วมมือดำเนินการ ศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชง การเพาะปลูก กระบวนการผลิต การสกัด การวิเคราะห์สารสำคัญ การแปรรูป และการทดสอบ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชน หรือเกษตรกร
 
            นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการบริษัทกรีโนเวท จำกัด กล่าวว่าจะร่วมมือกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในการศึกษาสายพันธุ์ และร่วมมือกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเภสัชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้มีการศึกษาวิจัย และทดสอบ กัญชา กัญชง มาแล้วในระยะเวลาหนึ่ง ด้วยความสามารถของทีมงานนักวิจัยอย่างครบถ้วน
 
            ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัทกรีโนเวท มีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2567
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลพัทลุง
โรงพยาบาลพัทลุง
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com