การมาตรวจ COVID-19 ที่ รพ.เวชศาสตร์เขตร้อนมี 2 แบบ

Apr 11, 2021 307
การมาตรวจ COVID-19 ที่ รพ.เวชศาสตร์เขตร้อนมี 2 แบบ  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img1 size: 800x800 px
การมาตรวจ COVID-19 ที่ รพ.เวชศาสตร์เขตร้อนมีหลายแบบ โดยมีรายละเอียดย่อยที่แตกต่างกัน ผู้ที่จะเข้ามารับบริการโปรดอ่านรายละเอียดนะครับ
 
  1. มีอาการไม่สบาย (มีไข้ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจลำบาก), สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19, ไปสถานที่เสี่ยง หรือไม่แน่ใจว่าติด COVID-19 ไอ มีน้ำมูกเล็กน้อย อาการไม่ชัด ไม่มีประวัติเสี่ยงชัดเจน ให้เข้าไปอ่านรายละเอียดในการเข้ารับบริการที่คลินิกไข้ทั้งแบบ Walk-in และนัดหมายมาตรวจตามลิงค์นี้ https://www.tropmedhospital.com/covid19/request-testing.html
  2. การตรวจเพื่อเดินทางไปยังต่างประเทศ
    หรือเดินทางในประเทศที่ต้องการหนังสือรับรองว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 รวมไปถึงตรวจก่อนทำหัตถการทางการแพทย์ (เช่น ผ่าตัด) แต่ผู้ที่ต้องการมาตรวจนั้นต้องไม่มีอาการหรือประวัติ ตามข้อ 1. ให้เข้าไปอ่านรายละเอียด และนัดหมายตามลิงค์นี้ เท่านั้น 
*สำหรับท่านที่ตรวจเรียบร้อยแล้วต้องการ ใบรับรองแพทย์ว่ามาตรวจจริง
กรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่คลินิกที่รับการตรวจ
** ใบรับรองแพทย์ยืนยันผลตรวจ COVID-19 ผลทางห้องปฏิบัติการจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันทำการ 
***การเข้ามารับบริการตามช่องทางต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์การระบาด COVID-19***
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลพัทลุง
โรงพยาบาลพัทลุง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com