มาตรการผ่อนคลายโควิด-19 กับวัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport)

Apr 12, 2021 279
มาตรการผ่อนคลายโควิด-19 กับวัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport)  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img1 size: 897x1280 px

การฉีดวัคซีนในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคงที่ และทำให้มีมาตรการผ่อนคลายการเดินทางมากขึ้นในบางประเทศ โดยเฉพาะในผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว เช่น การรับประทานอาหารในร้านการเปิดโรงภาพยนตร์ และการเดินทางระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

วัคซีนพาสปอร์ตกับการเดินทาง

ปัจจุบันยังไม่มีวัคนพาสปอร์ต แต่ในอนาคตอาจมีการกำหนดระเบียบนี้ขึ้นมาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดข้อบังคับของแต่ละประเทศในการผ่อนปรนมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้วและอาจทำให้ผู้เดินทางสามารถกักตัวในระยะเวลาที่ลดลง
กระตุ้นการทำงาน ทำให้สามารถเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในและต่างประเทศได้สะดวกขึ้น
กระตุ้นการท่องเที่ยว แต่การเดินทางมาเป็นกลุ่มที่มีทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ อาจทำให้เกิดอุปสรรค เนื่องจากในบางประเทศรวมถึงประเทศไทยยังไม่อนุมัติการฉีดวักซีนโควิด-19 ในเด็ก สตรีตั้งครรณ์ และผู้สูงอายุในวัคซีนบางชนิดซึ่งต้องมีข้อกำหนดที่ชัดเจน
มาตรการผ่อนคลายการเดินทางโดยเฉพาะประเทศที่มีรายได้และเศรษฐกิจที่อาศัยการท่องเที่ยว วัคซีนพาสปอร์ตจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้เร็วยิ่งขึ้น
 
ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2564
ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com