Home :

แบ่งปันน้ำใจ ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ขอเรียนแจ้งผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะแบ่งปันน้ำใจ ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19 สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานการรับบริจาค 02-256-4497 ทั้งในเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น...
Date: 14/04/2564 View: 661
แบ่งปันน้ำใจ ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์    Healthserv.net
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปกส

1873 ถนนพระรามที่ ๔ แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com