รพ.จุฬาฯ ออกประกาศ 2 ฉบับ เกี่ยวกับการให้บริการ เป็นโควิดระบาดช่วงสงกรานต์นี้

Apr 14, 2021 259

โดยฉบับที่ 1 ระบุถึงการปิดรับบริการตรวจโควิด และฉบับที่ 2 ประกาศเกี่ยวกับการ งดการให้บริการในบางส่วนชั่วคราวระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564 เนื้อหาในประกาศระบุดังนี้

รพ.จุฬาฯ ออกประกาศ 2 ฉบับ เกี่ยวกับการให้บริการ เป็นโควิดระบาดช่วงสงกรานต์นี้  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img1 size: 1075x1521 px
รพ.จุฬาฯ ออกประกาศ 2 ฉบับ เกี่ยวกับการให้บริการ เป็นโควิดระบาดช่วงสงกรานต์นี้  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img2 size: 1076x1522 px
13 เมษายน 2564 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ออกประกาศ 2 ฉบับ เกี่ยวข้องกับผลจากการระบาดของโควิดในช่วงสงกรานต์นี้ ซึ่งส่งผลต่อการให้บริการโดยรวม รพ.จึงจำเป้นต้องบริหารจัดการโดยเร่งด่วน โดยฉบับที่ 1 ระบุถึงการปิดรับบริการตรวจโควิด และฉบับที่ 2 ประกาศเกี่ยวกับการ งดการให้บริการในบางส่วนชั่วคราวระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564  เนื้อหาในประกาศระบุดังนี้

/////

ประกาศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เรื่อง ขอปรับการให้บริการผู้ป่วย

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อการบริการในภาพรวมของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในโรงพยาบาลฯ
 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงขอเรียนปรับงานบริการให้ทราบ ดังนี้
  1. งดบริการผู้ป่วยนอกทั้งคลินิกในเวลาราชการและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ยกเว้นรายที่จำเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน
  2. งดผ่าตัดและหัตถการที่ไม่จำเป็น ยกเว้นรายที่จำเป็น เร่งด่วน ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะดำเนินการติดต่อประสานงานเพื่อผู้ป่วยทุกท่านได้รับการบริการที่เหมาะสม และขอให้ผู้ที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังโรงพยาบาลฯ
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายน 2564 และจะแจ้งข้อมูลให้ทราบเพิ่มเติม หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
 
จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-256-4000
ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2564

ประกาศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เรียน ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทุกท่าน
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีผู้ที่ได้รับการยืนยัน
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องเข้ารับการดูแลในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นจำนวนมาก
ดังนั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงขอปิดให้บริการ
การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ป่วยนอก
ณ อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 1 ในวันพุธที่ 14 เมษายน
2564 และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน
จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2564
 
รพ.จุฬาฯ ออกประกาศ 2 ฉบับ เกี่ยวกับการให้บริการ เป็นโควิดระบาดช่วงสงกรานต์นี้  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img4 size: 800x1132 px
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลขอนแก่น
ตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น...
กลุ่มเสี่ยง ฟรี ไม่เสี่ยงอยากตรวจ 3,500
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com