Home : แพคเกจ : ตรวจไวรัส RSV

ตรวจหาเชื้อ RSV โรงพยาบาลพีเอ็มจี

ราคา 499
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 16/04/2564 View: 315
ตรวจหาเชื้อ RSV โรงพยาบาลพีเอ็มจี  ตรวจไวรัส RSV ตรวจไวรัส RSV Healthserv.net
 RSV ไวรัสตัวร้ายคล้ายโรคหวัด
 เชื้อไวรัส RSV
เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ
และแพร่กระจายโดยการ ไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ
และปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน และยารักษาโดยตรง
 อาการ คล้ายไข้หวัด และหากคนไข้มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจมีเสียงหวีด หรือมีอาการตัวเขียว ต้องพบแพทย์ทันที
 
 โรงพยาบาลพีเอ็มจี
โทร. 02-4514920-4
Facebook : โรงพยาบาลพีเอ็มจี-PMG Hospital 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลพีเอ็มจี
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลพีเอ็มจี ปกส

โรงพยาบาลพระราม2
เลขที่ 280 ถนนพระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com