Home : ข่าว COVID-19

Hospitel ประกันสังคม แผนรองรับผู้ประกันตนที่ติดเชื้อโควิด ของกระทรวงแรงงาน

Date: 17/04/2564 View: 369
image1 size: 996x559px
17 เมษายน วันแรกของการให้บริการตรวจโควิดเพื่อผู้ประกันตนใน กทม. ในชื่อ "โครงการตรวจโควิด-19 เชิงรุก เพื่อผู้ประกันตน ม33 ม39 และ ม40" โดยความร่วมมือของ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

การให้บริการเริ่มตั้งแต่เวลา 7.00 น. ผ่านมา โดยมีขั้นตอนคือ ผู้ประกันตนจะต้องเริ่มต้นที่จุดคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพื่อทำการซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง หากพบเข้าเกณฑ์ก็จะได้รับตรวจฟรี  การตรวจใช้เวลาประมาณ  20 นาที และจะทราบผลตรวจ 24 ชั่วโมง หากผลออกมาเป็นบวก หรือติดเชื้อ ก็จะได้รับการส่งตัวไปรักษาในโรงพยาบาลของเครือในประกันสังคม

เงื่อนไขการตรวจ คือต้องเป็นกลุ่มเสี่ยง เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือประกันสังคมกำหนด กล่าวคือมีอาการอย่างได้อย่างหนึ่ง เช่น  มีไข้ อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ น้ำมูก และ มีผื่นขึ้นเป็นต้น หรือไปในสถานที่มีการระบาดมา แม้ไม่มีอาการป่วย แต่สงสัยว่าจะติดเชื้อก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ หากไม่เข้าข่าย ก็อาจจะไม่ได้รับการตรวจ

ผู้ประกันตนที่ต้องการตรวจ ลงทะเบียนที่ แรงงานเราสู้ด้วยกัน แบบกรอกข้อมูลการตรวจคัดกรอง Self-Screen covid-19

Hospitel รองรับผู้ติดเชื้อ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมต.กระทรวงแรงงาน ได้กล่าวถึง การเตรียมการ Hospitel เพื่อรองรับผู้ประกันตนที่ตรวจแล้วมีผลเป็นบวก แม้จะไม่มีอาการ ไว้ดังนี้ “เรามีเตียงไว้รองรับเกือบ 2,000 เตียง และเราได้นำเรื่องของกระทรวงแรงงาน เมื่อวานนี้ ผมไปประชุมศบค.ท่านนายก รัฐมนตรี เสนอ ศบค.รับทราบในสิ่งที่กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมจะทำ Hospitel เอง ขึ้นมาเองโดยที่รองรับโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมที่เต็มก็ส่งมาที่ Hospitel  ของเรา ซึ่งเป็นHospitel กลางของประกันสังคมเพื่อรองรับพี่น้องผู้ประกันตนที่ไปโรงพยาบาลในเครือแล้วเต็ม แต่ต้องไปตรวจนะครับเราจะ ให้ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลในเครือทั้งหมดท่านต้องรับตรวจผู้ประกันตนทั้งหมด ตรวจเจอท่านไม่ต้องกลัวเรื่องรักษา เรามี Hospitel กลางรองรับไว้แล้ว” - PPTV

สำหรับบริการในกทม.ครั้งนี้ นับเป็นพื้นที่นำร่อง หลังจากนี้ยังเพิ่มไปยังพื้นที่สีแดง ที่มีผู้ประกันตนเสี่ยงสูงจำนวนมาก เช่น ปทุมธานี นนทบุรี ชลบุรี และ สมุทรปราการ เป็นต้น
 
 
Hospitel ประกันสังคม แผนรองรับผู้ประกันตนที่ติดเชื้อโควิด ของกระทรวงแรงงาน  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img4 size: 679x960 px
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ตรวจโควิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]