Home : ข่าว COVID-19

Hospitel เปลี่ยนโรงแรมเป็นโรงพยาบาล 6525 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด

กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มที่ไม่มีอาการ ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ที่พบในการระบาดรอบนี้
กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่อยู่ในโรงพยาบาลมา 3-5 วันแล้ว และอาการไม่แย่ลง หรือ อาการปกติ
Date: 17/04/2564 View: 869
Hospitel เปลี่ยนโรงแรมเป็นโรงพยาบาล 6525 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด  ข่าว COVID-19  Healthserv.net

การเตรียมการรองรับผู้ป่วย

กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเตรียมการรองรับผู้ป่วยโควิดในพื้นที่กทม.และปริมณฑล โดยเตรียม รพ.ในทุกสังกัดในกทม. ทั้งรพ.สธ. รพ.ของกองทัพ รพ.ตำรวจ รพ.มหาวิทยาลัย และรพ.เอกชน ทั้งหมด 6,525 เตียง มีการครองเตียงแล้ว 3,700 กว่าเตียง ส่วนหนึ่งเป็นการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อลดความแออัดในสถานพยาบาล และเพื่อให้สถานพยาบาลที่มีเครื่องมือที่พร้อม ในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการมาก หรือจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

เป้าหมาย Hospitel 

Hospitel มากจาก Hotel+Hospital เป็นการใช้ศักยภาพที่ประเทศไทยมีอยู่ คือโรงแรมที่ไม่มีผู้มาพักอาศัย ทำให้เป็นสถานพยาบาลชั่วคราว เพื่อใช้เป็นทางเลือกที่สำคัญคู่ไปกับเตียงที่มีให้บริการในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม พื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย Hospitel นี้ จะใช้ในการรองรับผู้ป่วย covid-19 ใน 2 กลุ่ม
 
กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มที่ไม่มีอาการ ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ที่พบในการระบาดรอบนี้
กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่อยู่ในโรงพยาบาลมา 3-5 วันแล้ว และอาการไม่แย่ลง หรือ อาการปกติ 

ในกรณีที่ผู้ป่วยที่อยู่ใน Hospitel แล้ว มีอาการมากขึ้น ก็จะทำการย้ายกลับไปรักษาในโรงพยาบาลหลัก ที่เป็นโรงพยาบาลพี่เลี้ยงของ Hospitel ทันที
 
ในการทำ Hospitel กรมฯ ได้จัดทำมาตรฐานในการตรวจประเมินและขึ้นทะเบียน ทั้งมาตรฐานเชิงโครงสร้าง มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและความเป็นมิตรต่อชุมชน มาตรฐานของเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นต้องมี เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล  เครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด เครื่องเอ็กเรย์เคลือนที่  รวมทั้งมาตรฐานบริการทางการแพทย์ที่กำหนดว่า จะต้องมีแพทย์ 1 คน พยาบาล 1 คน ต่อผู้ป่วย 20 เตียง 
 
ในการขึ้นทะเบียน Hospitel ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน นั้น ขณะนี้ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว 23 แห่ง ในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมจำนวนที่ขออนุมัติไว้ 4,900 เตียง โดยในขณะนี้ มีการใช้ไปแล้วประมาณเกือบ 2,000 เตียงแล้ว
 
มีเป้าหมาย จะเตรียม Hospitel ให้ได้ถึง 5-7,000 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยใหม่ที่อาจเพิ่มขึ้นถึงประมาณวันละ 4-500 คนได้
 
ส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดจากบริการ Hospitel นั้น ถ้าหากว่าผู้ป่วยมีประกันสุขภาพก็สามารถจะเบิกจากประกันสุขภาพส่วนบุคคลไป แต่หากไม่มี ก็จะมีระบบประกันแบบอื่นๆ มารองรับ
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลศิครินทร์
โปรแกรม OPU ICSI FREEZE
ราคา 121,000
โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ...
 
โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา
ตรวจวินิจฉัยนอนกรน (Sleep Lab Test)...
ราคา 13,500
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั
โปรแกรมตรวจหาสาเหตุการมีบุตรยาก...
ราคา 3,900
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั
โปรแกรม
ราคา 9,900
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com