Hospitel เปลี่ยนโรงแรมเป็นโรงพยาบาล 6525 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด

Apr 17, 2021 490
Hospitel เปลี่ยนโรงแรมเป็นโรงพยาบาล 6525 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img1 size: 800x784 px

กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มที่ไม่มีอาการ ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ที่พบในการระบาดรอบนี้
กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่อยู่ในโรงพยาบาลมา 3-5 วันแล้ว และอาการไม่แย่ลง หรือ อาการปกติ

การเตรียมการรองรับผู้ป่วย

กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเตรียมการรองรับผู้ป่วยโควิดในพื้นที่กทม.และปริมณฑล โดยเตรียม รพ.ในทุกสังกัดในกทม. ทั้งรพ.สธ. รพ.ของกองทัพ รพ.ตำรวจ รพ.มหาวิทยาลัย และรพ.เอกชน ทั้งหมด 6,525 เตียง มีการครองเตียงแล้ว 3,700 กว่าเตียง ส่วนหนึ่งเป็นการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อลดความแออัดในสถานพยาบาล และเพื่อให้สถานพยาบาลที่มีเครื่องมือที่พร้อม ในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการมาก หรือจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

เป้าหมาย Hospitel 

Hospitel มากจาก Hotel+Hospital เป็นการใช้ศักยภาพที่ประเทศไทยมีอยู่ คือโรงแรมที่ไม่มีผู้มาพักอาศัย ทำให้เป็นสถานพยาบาลชั่วคราว เพื่อใช้เป็นทางเลือกที่สำคัญคู่ไปกับเตียงที่มีให้บริการในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม พื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย Hospitel นี้ จะใช้ในการรองรับผู้ป่วย covid-19 ใน 2 กลุ่ม
 
กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มที่ไม่มีอาการ ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ที่พบในการระบาดรอบนี้
กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่อยู่ในโรงพยาบาลมา 3-5 วันแล้ว และอาการไม่แย่ลง หรือ อาการปกติ 

ในกรณีที่ผู้ป่วยที่อยู่ใน Hospitel แล้ว มีอาการมากขึ้น ก็จะทำการย้ายกลับไปรักษาในโรงพยาบาลหลัก ที่เป็นโรงพยาบาลพี่เลี้ยงของ Hospitel ทันที
 
ในการทำ Hospitel กรมฯ ได้จัดทำมาตรฐานในการตรวจประเมินและขึ้นทะเบียน ทั้งมาตรฐานเชิงโครงสร้าง มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและความเป็นมิตรต่อชุมชน มาตรฐานของเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นต้องมี เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล  เครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด เครื่องเอ็กเรย์เคลือนที่  รวมทั้งมาตรฐานบริการทางการแพทย์ที่กำหนดว่า จะต้องมีแพทย์ 1 คน พยาบาล 1 คน ต่อผู้ป่วย 20 เตียง 
 
ในการขึ้นทะเบียน Hospitel ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน นั้น ขณะนี้ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว 23 แห่ง ในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมจำนวนที่ขออนุมัติไว้ 4,900 เตียง โดยในขณะนี้ มีการใช้ไปแล้วประมาณเกือบ 2,000 เตียงแล้ว
 
มีเป้าหมาย จะเตรียม Hospitel ให้ได้ถึง 5-7,000 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยใหม่ที่อาจเพิ่มขึ้นถึงประมาณวันละ 4-500 คนได้
 
ส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดจากบริการ Hospitel นั้น ถ้าหากว่าผู้ป่วยมีประกันสุขภาพก็สามารถจะเบิกจากประกันสุขภาพส่วนบุคคลไป แต่หากไม่มี ก็จะมีระบบประกันแบบอื่นๆ มารองรับ
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลพัทลุง
โรงพยาบาลพัทลุง
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com