× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แจ้งข้อมูลหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

แจ้งข้อมูลหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
แจ้งข้อมูลหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

แจ้งข้อมูลหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

 แจ้งขอมูล คำปรึกษาโควิดในพื้นที่กรุงเทพ
สายด่วนเว็บไซต์ bkkcovid-19 02-203-2393} 02-203-2396 (8-20 น)
สายด่วนสำนักอนามัย กทม 02-245-4964 , 097-046-7549
ศูนย์เอราวัณ กทม 1646
ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) 094-386-0051 แจ้งขอมูลผู้ที่คาดว่าจะได้รับสัมผัสกับผู้ป่วย หรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด
กรมควบคุมโรค สธ 1422
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

8 เจริญกรุง 111 (ซอยเจริญกรุงประชารักษ์) แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

ตรวจโควิด-19 (Covid-19)

ของโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)