Home : ตรวจโควิด-19 (Covid-19)

แจ้งข้อมูลหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

Date: 18/04/2564 | Update: 29/07/2564 View: 476
แจ้งข้อมูลหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  ตรวจโควิด-19 (Covid-19) ตรวจโควิด-19 (Covid-19) Healthserv.net
 แจ้งขอมูล คำปรึกษาโควิดในพื้นที่กรุงเทพ
สายด่วนเว็บไซต์ bkkcovid-19 02-203-2393} 02-203-2396 (8-20 น)
สายด่วนสำนักอนามัย กทม 02-245-4964 , 097-046-7549
ศูนย์เอราวัณ กทม 1646
ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) 094-386-0051 แจ้งขอมูลผู้ที่คาดว่าจะได้รับสัมผัสกับผู้ป่วย หรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด
กรมควบคุมโรค สธ 1422
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ปกส

8 เจริญกรุง 111 (ซอยเจริญกรุงประชารักษ์) แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com