Home : แพคเกจ : ตรวจโควิด-19 (Covid-19)

ให้บริการตรวจโควิด-19 ประชาชนทั่วไป โรงพยาบาลราชทัณฑ์

ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.30 - 14.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2953-3999 ต่อ 1345 (ส่วนการพยาบาล)
 
Date: 19/04/2564 View: 2,165
image1 size: 649x253px
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ พร้อมให้บริการตรวจโควิด-19 แก่ประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง สำหรับประชาชนทั่วไปจำกัดจำนวนผู้รับเข้าการตรวจคัดกรอง จำนวน 100 คนต่อวัน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มีแนวโน้มการระบาดที่รุนแรงมากขึ้น กรมราชทัณฑ์ จึงมีความหวงใยต่อบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผ่านพันวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ดังนั้น ศูนย์บริการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (PCR) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ จึงได้เปิดให้บริการรับตรวจคัดกรองเชื้อโควิดให้แก่
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่มีประวัติเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรองรับการระบาโรคโควิด-19 นอกจากนี้ยังเป็นการลดความเสียงการแพรกระจายเชื้อแก่ผู้รับบริการในโรงพยาบาล
 
โดยสามารถขอเข้ารับบริการได้ที่หน้าตึกอำนวยการ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.30 - 14.30 นาฬิกา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2953-3999 ต่อ 1345 (ส่วนการพยาบาล)
 
และจะแจ้งผลตรวจผ่านทาง sms ตามที่ผู้เข้ารับการตรวจได้แจ้งไว้ โดยก่อนการให้บริการจะมีบุคลากรทางการแพทย์คัดกรองความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงก่อนทำการตรวจหาเชื้อดังกล่าว และสำหรับประชาชนทั่วไปจำกัดจำนวนผู้รับเข้าการตรวจคัดกรอง จำนวน 100 คนต่อวัน
 
ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ ขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ รวมถึงบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกคน และขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 หรือมาตรการ D-M-H-T-T-A อยู่ห่างไว้ ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจหาเชื้อ ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะและหมอชนะอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อเพื่อให้พวกเราทุกคนผ่านพันวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน
ให้บริการตรวจโควิด-19 ประชาชนทั่วไป โรงพยาบาลราชทัณฑ์  (ตรวจโควิด-19 (Covid-19) ตรวจโควิด-19 (Covid-19)) Healthserv.net Img2 size: 960x720 px
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ปกส

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
33/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร.: 0-2953-3999
บริการอื่นๆ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
บริการทั้งหมด
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]