Home : ข่าว COVID-19

แบ่งระดับผู้ป่วยโควิด 3 สี เขียว-เหลือง-แดง

Date: 19/04/2564 View: 438
image1 size: 815x543px
อธิบดีกรมการแพทย์อธิบายแบ่งระดับสีผู้ป่วย 3 สถานะ “เขียว-เหลือง-แดง” ช่วยบริหารจัดการดูแลอย่างเหมาะสม ลดปัญหาเตียง
 
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการแบ่งระดับอาการผู้ป่วย ว่า ได้มีการแบ่งระดับอาการผู้ป่วยเป็นสีเขียว สีเหลือง สีแดง โดยกลุ่มผู้ป่วย สีเขียว คือ ผู้ป่วยอาการไม่มาก หรือไม่มีอาการ หรืออาการน้อยๆ ไม่มีโรคร่วม อาการดีหมด เราก็จะส่งไปยังรพ.สนาม หรือฮอสพิเทล ซึ่งที่นั่นจะมีเครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือด ท่านสามารถวัดเองได้ และท่านสามารถพูดคุยกับแพทย์ได้ทุกวัน เพราะแม้เราจะทำรพ.สนาม หรือฮอสพิเทล แต่มาตรฐานยังต้องสูง
สีเหลือง คือ จะเป็นการเวียนกัน หากรพ.ไหนเต็มก็เวียนในเครือข่าย จริงๆ เหลืองกับแดงก็จะเวียนกันรับผู้ป่วย
 
ด้าน รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลในกลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) กล่าวว่า การแบ่งสีเป็นการเปลี่ยนกระบวนยุทธ์ ซึ่งเดิมใครมาก็รับเลย แต่ปัจจุบันผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น จึงต้องมีการจัดสรรกำลัง โดยรพ.ระดับนี้ดูผู้ป่วยสีเขียว เช่น อาการน้อย เจ็บน้อย หรือรพ.ระดับนี้มีทรัพยากรคน ทรัพยากรสิ่งของต่างๆ ก็ต้องดูคนไข้อาการหนัก หากเราปล่อยแบบเดิมจะไปไม่รอด เพราะรพ.สีแดงไม่ควรเอาทรัพยากรที่มีจำกัดมาดูคนไข้สีเขียว ไม่ใช่ว่าสีเขียวไม่สำคัญ แต่เราจัดพื้นที่ที่ให้อยู่ มีการดูแลเหมือนกัน เพียงแต่สีแดงต้องมีทรัพยกร มียาพร้อม จึงต้องเปลี่ยนกลยุทธ์

Hfocus 19/4/64
แบ่งระดับผู้ป่วยโควิด  3 สี เขียว-เหลือง-แดง  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img2 size: 814x541 px
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]