Home : ข่าว COVID-19

เปิดตัว PIH Hospitel เชียงใหม่ 250 เตียง รับผู้ติดเชื้อโควิดที่พักฟื้นจากรพ.สนาม

พักได้ทั้งแบบเดี่ยวและพักคู่ ราคา 2000-2500 รวมค่าอาหาร 3 มื้อ น้ำดื่ม และอปุกรณ์อำนวยความสะดวกตามมาตรฐาน เช่น ชุดปรอทวัดไข้ส่วนตัว เจลแอลกอฮอล์ส่วนตัว และหน้ากากอนามัยตลอด 7 วัน บริการส่วนกลาง ได้แก่ Free Wi-Fi มีบริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา (ออนไลน์) แบบกลุ่ม เพื่อลดความเครียด ความวิตกกังวล, มีบริการดนตรีบำบัด มีบริการให้คำแนะนำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผ่าน Application ออนไลน์
Date: 20/04/2564 View: 439
image1 size: 800x333px
วันนี้ (19 เมย 64) จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดตัว Hospitel แห่งแรกคือ PIH Hospitel โดยใช้บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID - 19 ของจังหวัดเชียงใหม่และในภาคเหนือ

ศักยภาพของ PIH Hospitel

PIH Hospitel มีศักยภาพรองรับได้ทั้งหมด 250 เตียง อาคารตั้งอยู่ห่างจากอาคารหอพักนักศึกษาหลังอื่น กอปรกับเป็นช่วงปิดภาคฤดูร้อน ไม่มีนักศึกษาเข้าพัก ไม่พลุกพล่าน จึงเหมาะที่จะใช้เป็น Hospitel

ในอาคารมีการแบ่งแยกโซนเป็นสัดส่วนชัดเจน ทั้งระบบเวชระเบียน, ระบบบริการดูแลผู้เข้าพัก, ระบบรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน, ระบบควบคุมการติดเชื้อ, ระบบบำบัดน้ำ, ระบบน้ำสำรอง, ระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่างสำรอง, เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น มีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลแมคคอร์มิคพร้อมปฏิบัติการอยู่ประจำ มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้ามาตรวจสอบในทุกระบบก่อนมอบใบอนุญาตให้จัดตั้ง PIH Hospitel ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานและเตรียมการอย่างรัดกุม 

เงื่อนไขการเข้าพัก

ผู้ป่วยที่จะเข้ามาพักฟื้นที่ PIH Hospitel "รับเฉพาะผู้เข้าพักที่เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ผ่านการพักฟื้นจากโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเชียงใหม่มาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 7 วัน และต้องการความสะดวกสบาย ความเป็นส่วนตัว มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น จนครบระยะเวลาการกักตัวและหายเป็นปกติ สำหรับฮอทพิเทลแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลและกำกับของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีแพทย์และพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง" - รพ.นครพิงค์

ขั้นตอนการรับผู้เข้าพัก ณ PIH Hospitel 

 • ผู้ที่ต้องการย้ายเข้ามารับบริการที่ PIH Hospitel ติดต่อ PIH Hospitel Call Center เพื่อแจ้งความประสงค์ โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เลข CM และสถานที่กักตัว 
 • ฝ่ายการแพทย์โดยพยาบาลรับ Refer ตรวจสอบข้อมูลจากต้นสังกัดที่ผู้ป่วยนอนรักษาตัวอยู่
 • แจ้งข้อมูลเบื้องต้นกับแพทย์ เพื่อพิจารณารับย้าย เมื่อแพทย์เห็นสมควรให้รับย้ายได้ จะแจ้งต่อไปยัง PIH Hospitel
 • PIH Hospitel ประสานผู้เข้าพักโดยตรงเพื่อแจ้งราายละเอียดห้องพัก ราคา และทำการตกลงค่าใช้จ่าย เซ็นใบยินยอม ชำระเงิน เมื่อขั้นตอนเสร็จสิ้น แจ้งกลับไปยังฝ่ายกรแพทย์เพื่อประสานรับตัวผู้เข้าพัก
 • ฝ่ายการแพทย์ประสานกับโรงพยาบาลต้นสังกัด เพื่อประสานการรับ-ส่งผู้เข้าพัก
เงื่อนไขเพิ่มเติม : การกักตัวแบบสมัครใจ
 • รองรับผู้เข้าพักที่ผ่านการกักตัวและพักฟื้นจากโรงพยาบาลสนามหลักของจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลอื่นๆ มากแล้วไม่ต่ำกว่า 7 วัน
 • กักตัวรายวันต่อเนื่องจากระยะเวลาที่พักฟื้นจากโรงพยาบาลสนามหลักของจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลอื่นๆ จนครบตามระยะเวลาที่กำหนด 14 วัน และหายเป็นปกติ (ผู้เข้าพักแต่ละท่านจะมีระยะการเข้าพักแตกต่างกัน)
 
เปิดตัว PIH Hospitel เชียงใหม่ 250 เตียง รับผู้ติดเชื้อโควิดที่พักฟื้นจากรพ.สนาม (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img2 size: 861x457 px

ค่าบริการแพคเกจ

โรงพยาบาลแมคคอร์มิคกำหนดอัตราราคาห้องพัก 3 แบบไว้ ดังนี้
 1. ห้องพักแบบ Deluxe Room เตียงนอน King Size Bed จำนวน 24 เตียง รองรับผู้เข้าพักได้ 1 ท่าน ราคาห้องละ 2,000 บาทต่อคืน
 2. ห้องพักแบบ Superior Room เตียงนอน Twin Bed จำนวน 48 เตียง รองรับผู้เข้าพักได้ 2 ท่าน ราคาห้องละ 2,400 บาทต่อคืน
 3. ห้องพักแบบ Standard Room เตียงนอน Twin Bed จำนวน 178 เตียง รองรับผู้เข้าพักได้ 2 ท่าน ราคาห้องละ 2,000 บาทต่อคืน
โดยราคานี้รวมค่าอาหาร 3 มื้อ น้ำดื่ม และอปุกรณ์อำนวยความสะดวกตามมาตรฐาน เช่น ชุดปรอทวัดไข้ส่วนตัว เจลแอลกอฮอล์ส่วนตัว และหน้ากากอนามัยตลอด 7 วัน  บริการส่วนกลาง ได้แก่ Free Wi-Fi  มีบริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา (ออนไลน์) แบบกลุ่ม เพื่อลดความเครียด ความวิตกกังวล, มีบริการดนตรีบำบัด มีบริการให้คำแนะนำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผ่าน Application ออนไลน์ 

PIH Hospitel Call Center 083-889 9476, 063-992 2650, 095-284 8389

ข้อมูลจาก
 
เปิดตัว PIH Hospitel เชียงใหม่ 250 เตียง รับผู้ติดเชื้อโควิดที่พักฟื้นจากรพ.สนาม (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img4 size: 886x496 px
เปิดตัว PIH Hospitel เชียงใหม่ 250 เตียง รับผู้ติดเชื้อโควิดที่พักฟื้นจากรพ.สนาม (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img5 size: 889x494 px
เปิดตัว PIH Hospitel เชียงใหม่ 250 เตียง รับผู้ติดเชื้อโควิดที่พักฟื้นจากรพ.สนาม (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img6 size: 889x494 px
เปิดตัว PIH Hospitel เชียงใหม่ 250 เตียง รับผู้ติดเชื้อโควิดที่พักฟื้นจากรพ.สนาม (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img7 size: 886x495 px
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]