Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

รายชื่อหน่วยรับคัดกรองตรวจโควิด ภาคใต้

สายด่วน สปสช. 1330 หรือโทร สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 ทุกวัน ตลอด 24 ชม.

Update: 22/07/2564 View: 4,026
รายชื่อหน่วยรับคัดกรองตรวจโควิด ภาคใต้ - สายด่วน สปสช. 1330 หรือโทร สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 ทุกวัน ตลอด 24 ชม. โดยสปสช. (บัตรทอง) โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยง (ทุกสิทธิการรักษา ได้แก่ สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ สิทธิบัตรทอง และสิทธิสุขภาพอื่นๆ) ที่มีอาการตามหลักเกณฑ์ สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

สอบถามเพิ่มเติมโทร สายด่วน สปสช. 1330 หรือโทร สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 ทุกวัน ตลอด 24 ชม. หากพบว่าติดเชื้อ ต้องการหาเตียงโควิด สายด่วน 1669 , 1668 ,1330 หรือที่ Line @sabaideebot

กระบี่

 • รพ.กระบี่ 075-611212 เมืองกระบี่ ปากน้ำ
 • รพ.เขาพนม 075-689031, 075-689110, 075-689509 เขาพนม เขาพนม
 • รพ.เกาะลันตา 075-697100, 075-697017 เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่
 • รพ.คลองท่อม 075-702765 คลองท่อม คลองท่อมใต้
 • รพ.อ่าวลึก 075-681159, 075-681510, 075-681511 อ่าวลึก อ่าวลึกใต้
 • รพ.ปลายพระยา 075-687454-5 ปลายพระยา ปลายพระยา
 • รพ.ลำทับ 075-643255-6 ลำทับ ลำทับ
 • รพ.เหนือคลอง 075-636598, 075-636596 เหนือคลอง เหนือคลอง
 • รพ.เกาะพีพี 075-812246 เมืองกระบี่ อ่าวนาง

ชุมพร

 • รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 077-503672-4 เมืองชุมพร -
 • รพ.ปากน้ำชุมพร 077-521048, 077-521750 เมืองชุมพร ปากน้ำ
 • รพ.ท่าแซะ 077-651926-8 ท่าแซะ ทรัพย์อนันต์
 • รพ.ปะทิว 077-591028 ปะทิว บางสน
 • รพ.มาบอำมฤต 077-656311 ปะทิว ดอนยาง
 • รพ.หลังสวน 077-529999 หลังสวน วังตะกอ
 • รพ.ปากน้ำหลังสวน 077-551249-50 หลังสวน ปากน้ำ
 • รพ.ละแม 077-559006 ละแม ละแม
 • รพ.พะโต๊ะ 077-53-9044-46 พะโต๊ะ พะโต๊ะ
 • รพ.สวี 077-531206 สวี นาโพธิ์
 • รพ.ทุ่งตะโก 077-585045 ทุ่งตะโก ทุ่งตะไคร
 • รพ.ค่ายเขตรอุดมศักดิ์ 077-511278 เมืองชุมพร วังใหม่

ตรัง

 • รพ.ห้วยยอด 075-271049 ห้วยยอด เขาขาว
 • รพ.ตรัง 075-201500 เมืองตรัง ทับเที่ยง
 • รพ.กันตัง 075-251256 กันตัง บางเป้า
 • รพ.ย่านตาขาว 075-240932-3 ย่านตาขาว ย่านตาขาว
 • รพ.ปะเหลียน 075-289275 ปะเหลียน ท่าข้าม
 • รพ.สิเกา 075-291017, 075-291063 สิเกา บ่อหิน
 • รพ.วังวิเศษ 075-296052 วังวิเศษ วังมะปรางเหนือ
 • รพ.นาโยง 075-299099 นาโยง นาโยงเหนือ
 • รพ.รัษฎา 075-286236-7 รัษฎา ควนเมา
 • รพ.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 075-208838 หาดสำราญ หาดสำราญ

นครศรีธรรมราช

 • รพ.นบพิตำ 075-355676 นบพิตำ นบพิตำ
 • รพ.พระพรหม 075-378900 พระพรหม ท้ายสำเภา
 • รพ.พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 075-466104 ช้างกลาง หลักช้าง
 • รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 075-340250 เมืองนครศรีธรรมราช ในเมือง
 • รพ.พรหมคีรี 075-396123 พรหมคีรี พรหมโลก
 • รพ.ลานสกา 075-391123, 075-391023 ลานสกา เขาแก้ว
 • รพร.ฉวาง 075-481113-5 ฉวาง ไสหร้า
 • รพ.พิปูน 075-499012 พิปูน ยางค้อม
 • รพ.เชียรใหญ่ 075-386131, 075-386400 เชียรใหญ่ ท้องลำเจียก
 • รพ.ชะอวด 075-381011-4 ชะอวด ชะอวด
 • รพ.ท่าศาลา 075-330747 ท่าศาลา ท่าศาลา
 • รพ.ทุ่งสง 075-410100 ทุ่งสง ปากแพรก
 • รพ.นาบอน 075-491332 นาบอน นาบอน
 • รพ.ทุ่งใหญ่ 075-489080 ทุ่งใหญ่ ท่ายาง
 • รพ.ปากพนัง 075-517019,075-517990-2 ปากพนัง ปากพนังฝั่งตะวันออก
 • รพ.ร่อนพิบูลย์ 075-449120, 075-449123 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
 • รพ.สิชล 075-335800-4 สิชล สิชล
 • รพ.ขนอม 075-529033 ขนอม ขนอม
 • รพ.หัวไทร 075-389511-205 หัวไทร หัวไทร
 • รพ.บางขัน 075-371025 บางขัน บ้านลำนาว
 • รพ.ถ้ำพรรณรา 075-306239 ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
 • รพ.ค่ายวชิราวุธ 075-383250 เมืองนครศรีธรรมราช ปากพูน
 • รพ.จุฬาภรณ์ 075-308099 จุฬาภรณ์ สามตำบล
 • รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 075-495249 ทุ่งสง กะปาง
 • รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 075-356401 เมืองนครศรีธรรมราช ในเมือง
 • รพ.เฉลิมพระเกียรติ 075-7772721-2 เฉลิมพระเกียรติ สวนหลวง
 • รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 075-673823 ท่าศาลา ไทยบุรี

นราธิวาส

 • รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ 073-530999 เมืองนราธิวาส บางนาค
 • รพ.สุไหงโก-ลก 073-517500 สุไหงโกลก สุไหงโก-ลก
 • รพ.ตากใบ 073-581200 ตากใบ เจ๊ะเห
 • รพ.บาเจาะ 073-599085 บาเจาะ บาเจาะ
 • รพ.ระแงะ 073-671287 ระแงะ ตันหยงมัส
 • รพ.รือเสาะ 073-571158 รือเสาะ รือเสาะ
 • รพ.ศรีสาคร 073-561034 ศรีสาคร ซากอ
 • รพ.แว้ง 073-659008 แว้ง แว้ง
 • รพ.สุคิริน 073-656035 สุคิริน มาโมง
 • รพ.สุไหงปาดี 073-651169 สุไหงปาดี ปะลุรู
 • รพ.จะแนะ 073-543570 จะแนะ จะแนะ
 • รพ.เจาะไอร้อง 073-544075 เจาะไอร้อง จวบ
 • รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 073-709609 ยี่งอ ยี่งอ

ปัตตานี

 • รพ.ปัตตานี 073-337619 เมืองปัตตานี สะบารัง
 • รพ.โคกโพธิ์ 073-431313, 073-431053 โคกโพธิ์ มะกรูด
 • รพ.หนองจิก 073-437174 หนองจิก ตุยง
 • รพ.ปะนาเระ 073-499714 ปะนาเระ ท่าข้าม
 • รพ.มายอ 073-497075 มายอ มายอ
 • รพ.ทุ่งยางแดง 073-489070 ทุ่งยางแดง ตะโละแมะนา
 • รพ.ไม้แก่น 073-481111 ไม้แก่น ไทรทอง
 • รพ.ยะหริ่ง 073-491316-7 ยะหริ่ง ยามู
 • รพ.ยะรัง 073-439018 ยะรัง ปิตูมุดี
 • รพ.แม่ลาน 073-469882-3 แม่ลาน แม่ลาน
 • รพร.สายบุรี 0-7341-1412 สายบุรี ตะลุบัน
 • รพ.กะพ้อ 073-494037 กะพ้อ กะรุบี
 • รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 073-340541 หนองจิก บ่อทอง

พังงา

 • รพ.บางไทร 076-461010 ตะกั่วป่า บางไทร
 • รพ.พังงา 076-411616 เมืองพังงา ท้ายช้าง
 • รพ.ตะกั่วป่า 076-421770 ตะกั่วป่า บางนายสี
 • รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ 076-597176 เกาะยาว เกาะยาวน้อย
 • รพ.กะปงชัยพัฒน์ 076-499132 กะปง ท่านา
 • รพ.ตะกั่วทุ่ง 076-581395-6 ตะกั่วทุ่ง โคกกลอย
 • รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์ 076-491711- 12 คุระบุรี คุระ
 • รพ.ทับปุด 076-599019 ทับปุด ทับปุด
 • รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ 076-571505-6 ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง

พัทลุง

 • รพ.พัทลุง 074-609500 เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์
 • รพ.กงหรา 074-687076-7 กงหรา คลองทรายขาว
 • รพ.เขาชัยสน 074-691031 เขาชัยสน เขาชัยสน
 • รพ.ตะโหมด 074-695140 ตะโหมด แม่ขรี
 • รพ.ควนขนุน 074-682071-4 ควนขนุน ควนขนุน
 • รพ.ปากพะยูน 074-699023 ปากพะยูน ปากพะยูน
 • รพ.ศรีบรรพต 074-689106 ศรีบรรพต เขาย่า
 • รพ.ป่าบอน 074-625100 ป่าบอน วังใหม่
 • รพ.บางแก้ว 074-697381-3 บางแก้ว ท่ามะเดื่อ
 • รพ.ป่าพะยอม 074-624163-4 ป่าพะยอม ป่าพะยอม
 • รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ) 074-605600 ศรีนครินทร์ บ้านนา

ภูเก็ต

 • รพ.วชิระภูเก็ต 076-361234 เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่
 • รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ 076-361888 เมืองภูเก็ต วิชิต
 • รพ.มิชชั่นภูเก็ต 076-212386 เมืองภูเก็ต รัษฎา
 • รพ.ป่าตอง 076-342633-4 กะทู้ ป่าตอง
 • รพ.ถลาง 076-311033-4 ถลาง เทพกระษัตรี
 • รพ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 076-358888 เมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่
 • รพ.ฉลอง 076-384342-3 เมืองภูเก็ต ฉลอง

ระนอง

 • รพ.ระนอง 077-812630-3 เมืองระนอง เขานิเวศน์
 • รพ.ละอุ่น 077-899101 ละอุ่น บางพระใต้
 • รพ.กะเปอร์ 077-843319 ต่อ 106 กะเปอร์ กะเปอร์
 • รพ.กระบุรี 077-891036 กระบุรี น้ำจืด
 • รพ.สุขสำราญ 077-844143 สุขสำราญ กำพวน

สตูล

 • รพ.สตูล 074-723500 เมืองสตูล พิมาน
 • รพ.ควนโดน 074-795066 ควนโดน ควนสตอ
 • รพ.ควนกาหลง 074-737102-4 ควนกาหลง ควนกาหลง
 • รพ.ท่าแพ 074-787442-4 ท่าแพ ท่าแพ
 • รพ.ละงู 074-773563 ละงู กำแพง
 • รพ.ทุ่งหว้า 074-789165-6 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า
 • รพ.มะนัง 074-750915 มะนัง ปาล์มพัฒนา

สงขลา

 • รพ.กองบิน 56 074-278025-6 คลองหอยโข่ง โคกม่วง
 • รพ.มิตรภาพสามัคคี (มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) 074-801900 หาดใหญ่ หาดใหญ่
 • รพ.หาดใหญ่ 074-273100-1924 หาดใหญ่ หาดใหญ่
 • รพ.สงขลา 074-338100 เมืองสงขลา พะวง
 • รพ.สทิงพระ 074-397112 สทิงพระ จะทิ้งพระ
 • รพ.จะนะ 074-207068-70 จะนะ บ้านนา
 • รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี 074-373080 นาทวี นาทวี
 • รพ.เทพา 074-376359 เทพา เทพา
 • รพ.สะบ้าย้อย 074-377100-1 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
 • รพ.ระโนด 074-391020 ระโนด ระโนด
 • รพ.กระแสสินธุ์ 074-399841 กระแสสินธุ์ เชิงแส
 • รพ.รัตภูมิ 074-430930-9 รัตภูมิ กำแพงเพชร
 • รพ.สะเดา 074-379994 สะเดา สะเดา
 • รพ.นาหม่อม 074-593774 นาหม่อม พิจิตร
 • รพ.ควนเนียง 074-386646 ควนเนียง รัตภูมิ
 • รพ.ปาดังเบซาร์ 074-522503 สะเดา ปาดังเบซาร์
 • รพ.บางกล่ำ 074-328221-2 บางกล่ำ บางกล่ำ
 • รพ.สิงหนคร 074-332902-3 สิงหนคร สทิงหม้อ
 • รพ.คลองหอยโข่ง 074-553433-4 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง
 • รพ.ค่ายเสนาณรงค์ 074-211521 หาดใหญ่ คอหงส์
 • รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 074-455000 หาดใหญ่ คอหงส์
 • รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ 074-272800 หาดใหญ่ หาดใหญ่

สุราษฎร์ธานี

 • รพ.ทักษิณ 077- 278777 เมืองสุราษฎร์ธานี ตลาด
 • รพ.กรุงเทพสุราษฎร์ 077-956700-99 เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่
 • รพ.เกาะเต่า 077-456490 เกาะพะงัน เกาะเต่า
 • รพ.สุราษฎร์ธานี 077-272231 เมืองสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย
 • รพ.เกาะสมุย 077-421232 เกาะสมุย อ่างทอง
 • รพ.กาญจนดิษฐ์ 077-244518-9 กาญจนดิษฐ์ พลายวาส
 • รพ.ดอนสัก 077-371400- 1 ดอนสัก ดอนสัก
 • รพ.เกาะพะงัน 077-377034 เกาะพะงัน เกาะพะงัน
 • รพ.ไชยา 077-435566 ต่อ 144 ไชยา ตลาดไชยา
 • รพ.ท่าชนะ 077-381246 ท่าชนะ ท่าชนะ
 • รพ.คีรีรัฐนิคม 077-391117 คีรีรัฐนิคม ย่านยาว
 • รพ.บ้านตาขุน 077-397373 บ้านตาขุน เขาวง
 • รพ.พนม 077-399084 พนม พังกาญจน์
 • รพ.ท่าฉาง 077-389111 ท่าฉาง ท่าฉาง
 • รพ.บ้านนาสาร 077-341415 บ้านนาสาร นาสาร
 • รพ.บ้านนาเดิม 077-359018 บ้านนาเดิม บ้านนา
 • รพ.เคียนซา 077-387189 เคียนซา เคียนซา
 • รพ.พระแสง 077-369098 พระแสง อิปัน
 • รพ.พุนพิน 077-311385 พุนพิน ท่าข้าม
 • รพ.ชัยบุรี 077-367075-6 ,077-367335 ชัยบุรี สองแพรก
 • รพร.เวียงสระ 077-361283 เวียงสระ เวียงสระ
 • รพ.วิภาวดี 077-292144 วิภาวดี ตะกุกเหนือ
 • รพ.ท่าโรงช้าง 077-357164-7 พุนพิน พุนพิน
 • รพ.กองบิน7 077-268073 พุนพิน มะลวน
 • รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 077-295046 เมืองสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย

ยะลา

 • รพ.สิโรรส ยะลา 073-221114 เมืองยะลา สะเตง
 • รพ.ยะลา 073-244711-7 เมืองยะลา สะเตง
 • รพ.เบตง 073-245078-9 เบตง เบตง
 • รพ.บันนังสตา 073-289142 บันนังสตา บันนังสตา
 • รพ.ธารโต 073-297041 ธารโต ธารโต
 • รพ.รามัน 073-295023, 073-295098 รามัน กายูบอเกาะ
 • รพร.ยะหา 073-291023 ยะหา ยะหา
 • รพ.กาบัง 073-258090 ต่อ 113 กาบัง กาบัง
 • รพ.กรงปินัง 073-238039 กรงปินัง สะเอะ
 • รพ.ยะลาสิริรัตนรักษ์ 073 274 767 เมืองยะลา สะเตง
ภาคอื่นๆ

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)