อำนาจเจริญโมเดล เพื่อกัญชาทางการเเพทย์ เพื่อพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ในอนาคต

Apr 22, 2021 213

ร่วมกับ รพ.สต.โนนดู่ ในโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ระยะที่ 2 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ มีโรงพยาบาลพนา เป็นที่รองรับในการผลิตยา

อำนาจเจริญโมเดล เพื่อกัญชาทางการเเพทย์ เพื่อพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ในอนาคต  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img1 size: 800x591 px
อำนาจเจริญโมเดล เพื่อกัญชาทางการเเพทย์ เพื่อพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ในอนาคต  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img2 size: 800x1069 px
กัญชาจังหวัดอำนาจเจริญรุกคืบ อำนาจเจริญโมเดลเพื่อปลูกกัญชาทางการเเพทย์ เพื่อพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ในอนาคต

ซึ่งวันนี้มี 2 จุดที่ปลูกเเละกำลังเจิญเติบโตเเละเอาใจใส่ดูเเลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนดู่
ตำบลสร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ กัญชาแห่งนี้ปลูกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 รพ.สต.โนนดู่ โครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ระยะที่ 2 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ได้ร่วมวิจัยเรื่องผลของความเข้มแสงและวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของกัญชา ชึ่งได้ทำการปลูกกัญชาแล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 จำนวน 60 ต้น ระยะเวลาผ่านมา 3 เดือน เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 ได้ทำการตัดยอดต้นกัญชาจำนวน 52 ต้น เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณผลผลิตให้ต้นกัญชาและเพิ่มปริมาณช่อดอก ชึ่งวิธีการตัดยอด ทำโดยการตัดยอดใบจริง 3 ชั้น ตัดจากยอดชั้นบนสุด ชึ่งปริมาณตัดยอดกัญชาจำนวน52 ต้นน้ำหนักที่ได้จำนวน 300 กรัม และจะนำข้อมูลไปทำการวิจัยต่อไป
 
2.โรงพยาบาลชานุมาน
ตำบลชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ กัญชาแห่งนี้ปลูกเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 นายแพทย์ปฐมพงษ์ ปรุโปร่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์  โดยกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนฯ ได้ดำเนินการเด็ดยอดกัญชาใบที่ 6 เพื่อให้มีการแตกกิ่งเพิ่ม 
 
การปลูกกัญชาจังหวัดอำนาจเจริญ 2 แห่งนี้ได้มีโรงพยาบาลพนา เป็นที่รองรับในการผลิตยาซึ่งมีโรงงานผลิตที่มีคุณภาพเพื่อการผลิตเป็นยา และส่วนประกอบประกอบอื่นๆเพื่อการวิจัยนำไปใช้ประโยชน์การแพทย์ในเชิงสุขภาพและเศรษฐกิจ โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ และวิทยาลัยการแพทย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเครือข่ายวิชาการร่วมสนับสนุน
 
 
อำนาจเจริญโมเดล เพื่อกัญชาทางการเเพทย์ เพื่อพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ในอนาคต  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img4 size: 800x1067 px
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลพัทลุง
โรงพยาบาลพัทลุง
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com