Home :

บริการฟอกไต ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ให้บริการด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีคุณภาพและความชำนาญเฉพาะทาง
เปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ และนักขัตฤกษ์

Date: 23/04/2564 View: 385
 ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลสมุทรปราการ
ให้บริการด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีคุณภาพและความชำนาญเฉพาะทาง
 
เปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
 
เว้นวันหยุดราชการ และนักขัตฤกษ์
 
ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลสมุทรปราการเปิดให้บริการ 2 แห่ง ภายในพื้นที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ
 
1. ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลสมุทรปราการสถานที่อาคาร 8 ชั้นชั้น 7 มีเครื่องไตเทียม แบบธรรมดาและเครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูงรวม 20 เครื่อง
2.ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลสมุทรปราการได้จ้างเหมาบริการฟอกไตเพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการที่อาคารสนับสนุนอาคาร 8 ชั้น ชั้น 8
 
เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยฟอกไตที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพจำนวน 50 เครื่อง
 
โดยทั้ง 2 แห่ง มีบุคลาการทางการแพทย์ที่มี เชี่ยวชาญมีประสบการณ์สูงมีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
 
เพื่อให้การดูแลสำหรับผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกสบายสะอาดและปลอดภัย
 
สำหรับผู้ป่วยและครอบครัวตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยรักษาไปจนถึงการฟอกเลือดด้วยวิทยาการที่ได้มาตรฐาน และทันสมัย
 
โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตประจำศูนย์ และมีพยาบาลไตเทียม ซึ่งเป็นผู้ชำนาญเฉพาะทางร่วมให้การดูแลรักษา
 
อัตราค่าบริการฟอกไตราคา 1,500 บาท/ครั้ง
 
(***หมายเหตุ ผู้รับบริการสามรถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ์การรักษา)
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลสมุทรปราการ
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลสมุทรปราการ ปกส

71 ถนน จักกะพาก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]