Home :

บริการห้องพิเศษประเภทต่างๆ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์รับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล (Admit center)
โทร 02 701 8132 -9

บริการห้องพิเศษประเภทต่างๆ
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล (Admit center)

ห้องพิเศษเดี่ยว
รวมค่าอาหาร 3,000 บาท

ห้องพิเศษเดี่ยว VIP
ประเภท Standard ราคารวมค่าอาหาร 3,260 บาท

ประเภท Type A ราคารวมค่าอาหาร 3,260 บาท

ประเภท Type B ราคารวมค่าอาหาร 3,760 บาท

ประเภท Type C ราคารวมค่าอาหาร 4,260 บาท

ประเภท Type D ราคารวมค่าอาหาร 5,760 บาท

ประเภท Type E ราคารวมค่าอาหาร 6,260 บาท
Date: 23/04/2564 View: 1,806
สิ่งอำนวยความสะดวก
เตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย 1 เตียง
 
ตู้สำหรับใส่เสื้อผ้า
 
ตะกร้าพลาสติกใส่ถ้วยชามสำหรับรับประทานอาหาร 1 ชุด
 
ชุดกาแฟ 2 ชุด
 
กระติกน้ำร้อน 1 ใบ
 
แก้วน้ำ 2 ใบ
 
ช้อนส้อม 2 คู่
 
ไม้แขวนเสื้อ 2 อัน
 
กะละมังเช็ดตัว 2 ใบ
 
ตะกร้าใส่ผ้าที่ใช้แล้ว 1 ใบ
 
โทรทัศน์พร้อมรีโมท 1 เครื่อง
 
เครื่องปรับอากาศพร้อมรีโมท 1 เครื่อง
 
ตู้เย็น 1 เครื่อง
 
ไมโครเวฟ 1 เครื่อง (ยกเว้นห้อง Standard/ห้องพิเศษเดี่ยวแบบราคา 3,000)
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลสมุทรปราการ
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลสมุทรปราการ ปกส

71 ถนน จักกะพาก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
บริการอื่นๆ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
บริการทั้งหมด
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com