× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

AIA Hospital Award 2022 รางวัลโรงพยาบาลคู่สัญญายอดเยี่ยมของ AIA

AIA Hospital Award 2022 รางวัลโรงพยาบาลคู่สัญญายอดเยี่ยมของ AIA - HealthServ

AIA Hospital Award 2022 จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกและมอบรางวัลให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพร่วมกับเอไอเอได้อย่างดีเยี่ยม โดยมุ่งหวังให้โครงการนี้ช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการสินไหมประกันสุขภาพให้สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการยกระดับประสบการณ์การบริการสินไหมประกันสุขภาพแก่ลูกค้าเอไอเอ และลูกค้าของโรงพยาบาลคู่สัญญาให้ดียิ่งขึ้น

GreenShopCafe.com
Sponsor
article image1 - HealthServ

 
หลักเกณฑ์การพิจารณาโรงพยาบาลที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว เอไอเอจะประเมินจากข้อมูล 2 ส่วนหลัก คือ
 
  1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของการให้บริการ
  2. ความพึงพอใจของลูกค้าผู้เอาประกันภัยและตัวแทนเอไอเอที่ใช้บริการในโรงพยาบาลรวบรวมจากแบบประเมินความพึงพอใจหลังใช้บริการจริงที่ได้สอบถามไปยังลูกค้าและตัวแทนเอไอเอ และจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการแพทย์ ด้านการบริการ ด้านการสื่อสาร และด้านการตลาด ร่วมกันพิจารณาตัดสินรางวัลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและน่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บข้อมูลด้านการบริการของโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ปัจจุบันมีอยู่กว่า 374 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ก่อนจะประกาศผลโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับคะแนนสูงสุด พร้อมมอบรางวัล AIA Hospital Award 2022 ในเดือนพฤศจิกายน 2565
 

โดยรางวัลจะแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อดังต่อไปนี้
 
 
Best Medical Utilization
โรงพยาบาลที่มีการบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ยอดเยี่ยม
วัดผลจาก การรักษาตามความจำเป็นและมาตรฐานทางการแพทย์ในผู้ป่วยกลุ่มโรค Simple Disease และวันนอนเฉลี่ยตามมาตรฐานทางการแพทย์อ้างอิงจาก Diagnosis Related Group (DRG)
 
 
Best Claim Management
โรงพยาบาลที่มีการบริหารจัดการสินไหมยอดเยี่ยม
วัดผลจาก
 
การส่งเคสเพื่อประเมินความคุ้มครองประกันสุขภาพล่วงหน้าก่อนการผ่าตัดหรือทำหัตถการทางการแพทย์ (Pre-authorization)
ค่าใช้จ่ายที่ส่งประเมินความคุ้มครองประกันสุขภาพล่วงหน้าก่อนการผ่าตัดหรือทำหัตถการทางการแพทย์ (Pre-authorization) เป็นราคาเดียวกับวันเข้ารับการรักษาจริง
ความร่วมมือในการใช้ราคาแพ็คเกจในการผ่าตัดหรือทำหัตถการทางการแพทย์
ความครบถ้วน สมบูรณ์ ของเอกสารทางการแพทย์ เพื่อประกอบการพิจารณาสินไหม
การให้ข้อมูลหรือการสื่อสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการเรียกร้องสินไหม

Best Insurance Support
โรงพยาบาลที่มีการสนับสนุนธุรกิจประกันเพื่อการทำประกันยอดเยี่ยม
วัดผลจาก
 
ความร่วมมือและระยะเวลาในการขอประวัติสุขภาพที่ดำเนินการโดยบริษัทผ่านทางอีเมล คิดเป็น 80%
ความร่วมมือและความถูกต้องในการวางบิลรายการตรวจสุขภาพตามบัตรกำนัล AIA Prestige และการตรวจสุขภาพเพื่อทำประกัน AIA Credit Hospital คิดเป็น 20%
 
Best Claim Experience
โรงพยาบาลที่ลูกค้าได้รับประสบการณ์การบริการสินไหมประกันสุขภาพยอดเยี่ยม
วัดผลจาก แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของโรงพยาบาลในกระบวนการเรียกร้องสินไหม และการให้ข้อมูลหรือการสื่อสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการเรียกร้องสินไหม
 
 
Best Claim Support
การบริการ/ช่วยเหลือตัวแทนยอดเยี่ยม
วัดผลจาก แบบประเมินความพึงพอใจของตัวแทนที่มีต่อการบริการของโรงพยาบาลในกระบวนการเรียกร้องสินไหม และการให้ข้อมูลหรือการสื่อสารที่ถูกต้องแก่ตัวแทนเกี่ยวกับกระบวนการเรียกร้องสินไหม
 

Best Digital Transformation
โรงพยาบาลที่เปิดรับ/ตอบรับนวัตกรรมทางดิจิตอลยอดเยี่ยม
วัดผลจาก ความร่วมมือในการส่งข้อมูลประกอบการเรียกร้องสินไหมผ่าน API (Application Programming Interface)
 

Best AIA Healthcare Partner 2022
โรงพยาบาลคู่สัญญา AIA ยอดเยี่ยมประจำปี 2565
วัดผลจากคะแนนรวมสูงสุดจากทั้ง 6 หัวข้อรางวัล
 
เริ่มนับคะแนนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ก่อนจะประกาศผลโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับคะแนนสูงสุด พร้อมมอบรางวัล AIA Hospital Award 2022 ในเดือนพฤศจิกายน 2565
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)