ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แอปโรงพยาบาลราชวิถี 2 แอป

แอปโรงพยาบาลราชวิถี 2 แอป HealthServ.net
แอปโรงพยาบาลราชวิถี 2 แอป HealthServ.net

โรงพยาบาลราชวิถี จัดทำ 2 แอป คือ RJ Family โรงพยาบาลราชวิถี และ Palliative and Elderly Care Application (PEC)

แอปโรงพยาบาลราชวิถี 2 แอป HealthServ
RJ Family โรงพยาบาลราชวิถี แอพพลิเคชั่น ที่รวมสิ่งต่างๆ ไว้มากมาย เช่น บทความด้านสุขภาพ ข่าวการรับสมัครงาน ขอมูลความรู้ต่างๆ และตัวช่วยเพิ่มความสะดวกให้ชีวิตการทำงาน ทั้งยังเพิ่มแผนที่การเดินทางมาโรงพยาบาล สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

Palliative and Elderly Care Application (PEC) แอพพลิเคชั่นสำหรับช่วยดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองเป็น "วิธีการดูแลโดยให้การป้องกันและบรรเทาอาการตลอดจนความทุกข์ทรมานด้านต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น เน้นการดูแลที่เป็นองค์รวมครอบคลุมทุกมิติของสุขภาพอันได้แก่ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณของผู้ป่วย" และเป็นเครื่องมือในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายสำหรับผู้ป่วย ผู้ดูแล และบุคลากรสาธารณสุข ในการให้ความรู้ ข้อมูลที่จำเป็นเบื้องต้น สร้างเครือขายสุขภาพในชุมชน ให้เข้าถึงทรัพยากรในพื้นที่ เพิ่มช่องทางการติดต่อรับคำปรึกษา และรวบรวมข้อมูลสุขภาพสำหรับการพัฒนาระบบสุขภาพ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด