× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แอปโรงพยาบาลราชวิถี 2 แอป

แอปโรงพยาบาลราชวิถี 2 แอป HealthServ.net
แอปโรงพยาบาลราชวิถี 2 แอป HealthServ.net

โรงพยาบาลราชวิถี จัดทำ 2 แอป คือ RJ Family โรงพยาบาลราชวิถี และ Palliative and Elderly Care Application (PEC)

แอปโรงพยาบาลราชวิถี 2 แอป HealthServ
RJ Family โรงพยาบาลราชวิถี แอพพลิเคชั่น ที่รวมสิ่งต่างๆ ไว้มากมาย เช่น บทความด้านสุขภาพ ข่าวการรับสมัครงาน ขอมูลความรู้ต่างๆ และตัวช่วยเพิ่มความสะดวกให้ชีวิตการทำงาน ทั้งยังเพิ่มแผนที่การเดินทางมาโรงพยาบาล สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

Palliative and Elderly Care Application (PEC) แอพพลิเคชั่นสำหรับช่วยดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองเป็น "วิธีการดูแลโดยให้การป้องกันและบรรเทาอาการตลอดจนความทุกข์ทรมานด้านต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น เน้นการดูแลที่เป็นองค์รวมครอบคลุมทุกมิติของสุขภาพอันได้แก่ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณของผู้ป่วย" และเป็นเครื่องมือในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายสำหรับผู้ป่วย ผู้ดูแล และบุคลากรสาธารณสุข ในการให้ความรู้ ข้อมูลที่จำเป็นเบื้องต้น สร้างเครือขายสุขภาพในชุมชน ให้เข้าถึงทรัพยากรในพื้นที่ เพิ่มช่องทางการติดต่อรับคำปรึกษา และรวบรวมข้อมูลสุขภาพสำหรับการพัฒนาระบบสุขภาพ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี

2 ถนน พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร.02 206 2900, 02 354 8108, 02 644 7000
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง