× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

CDC - FDA สหรัฐ อนุมัติการฉีดวัคซีนกระตุ้น เลือกฉีดต่างชนิดได้ (Mix and Match)

CDC - FDA สหรัฐ อนุมัติการฉีดวัคซีนกระตุ้น เลือกฉีดต่างชนิดได้ (Mix and Match)
CDC - FDA สหรัฐ อนุมัติการฉีดวัคซีนกระตุ้น เลือกฉีดต่างชนิดได้ (Mix and Match)

ผู้รับวัคซีนกระตุ้นเลือกรับวัคซีนชนิด-ยี่ห้อเดียวกัน หรือต่างชนิดกันได้ ระหว่างวัคซีนทั้ง 3 ชนิด ทั้งนี้จำกัดกลุ่มเฉพาะเท่านั้นที่ควรรับการฉีดกระตุ้น

21 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการสร้างภูมิคุ้มกันของ CDC สหรัฐอเมริกา มีมติเอกฉันท์อนุมัติรับรองการฉีดวัคซีนกระตุ้น (บูสเตอร์) ในกลุ่มเฉพาะ หลังจากที่คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐ (FDA) ได้อนุมัติรับรองไปเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 64  
 
คณะกรรมการมีมติ 15-0 เห็นชอบให้ประชากรกลุ่มเฉพาะ ที่ได้รับวัคซีนของไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาไปก่อนหน้า สามารถรับวัคซีนกระตุ้นได้ หลังจากฉีดวัคซีนทั้งสองไปแล้วอย่างน้อย 6 เดือน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่
  • ผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 
  • กลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18-64 ปี ที่อยู่ในศูนย์ดูแลพักพิง
  • กลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18-64 ปี ที่อยู่ในกลุ่มโรคเสี่ยง 
  • กลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18-64 ปี ที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโควิด  
 
คณะกรรมการยังมีมติ 15-0 เห็นชอบให้ ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ได้รับวัคซีนเข็มเดียวของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน สามารถรับวัคซีนกระตุ้นได้ หลังจากฉีดไปแล้วไม่น้อยกว่า 2 เดือน เช่นกัน
 
CDC ยังระบุว่า ผู้ที่จะรับวัคซีนกระตุ้น สามารถเลือกได้ว่าจะรับวัคซีนชนิดเดียวกันกับที่ฉีดไปก่อนหน้า หรือจะสลับชนิดวัคซีนก็ได้ นั่นคือ CDC รับรองการฉีดวัคซีนแบบไขว้นั่นเอง  ทั้งนี้ เป็นการไขว้วัคซีน 3 ชนิด - ไฟเซอร์ โมเดอร์นา และจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน - ที่มีใช้ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
 
จากการอนุมัตินี้ CDC หวังว่าจะช่วยปกป้องชีวิตชาวอเมริกันนับล้านให้ปลอดภัยจากโควิดได้อย่างต่อเนื่อง  และหวังว่าผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนอีกกว่า 65 ล้านคน จะตัดสินใจรับการฉีด ที่นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้ว ยังลดความเสี่ยงให้กับคนในครอบครัว เด็กๆ และผู้ร่วมชุมชนได้อีกด้วย
 
ข้อมูลปัจจุบันยังยืนยันได้ดีว่า วัคซีนทั้ง 3 ชนิดมีประสิทธิภาพสูงมากในการลดความรุนแรงของโรค ลดการต้องรับการรักษาพยาบาล รวมถึงลดการเสียชีวิต ในท่ามกลางการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าขณะนี้  และยืนยันว่าการฉีดวัคซีนเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดต่อตัวเองและการแพร่กระจายที่อาจเกิดขึ้นได้
 
"คำแนะนำนี้แสดงถึงเจตนารมย์พื้นฐานของเราที่มุ่งปกป้องผู้คนจากโควิด-19 ข้อมูลหลักฐานแสดงชัดว่า วัคซีนทั้ง 3 ชนิดที่มีให้บริการในสหรัฐอเมริกานั้นปลอดภัย ดูได้จากจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดไปแล้วกว่า 400 ล้านคนในประเทศนี้ ที่มีประสิทธิภาพลดการความรุนแรงของการป่วย ลดการต้องรับการรักษาพยาบาล รวมถึงลดการเสียชีวิตได้ ท่ามกลางภาวะระบาดของสายพันธุ์เดลต้าที่เป็นอยู่ในช่วงเวลานี้"
 
 

การอนุมัติของ FDA

FDA สหรัฐ อนุมัติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 รับรองการฉีดวัคซีนกระตุ้นในกลุ่มประชากร 3 กลุ่ม ตามชนิดวัคซีน ดังนี้
1. อนุมัติการใช้วัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น ให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ใน 3 กลุ่ม  1) อายุ 65 ปีขึ้นไป 2) อายุ 18-64 ปี ที่มีความเสี่ยงสูงและรุนแรงหากติดเชื้อโควิด-19 3) กลุ่มอายุ 18-64 ปี ที่มีความเสี่ยงได้รับเชื้อ SARS-CoV-2
 
2. อนุมัติการใช้วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเป็นเข็มกระตุ้น โดยฉีดให้กับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่เคยได้รับวัคซีนไปแล้วอย่างน้อย 2 เดือน
 
3. อนุมัติการใช้วัคซีนกระตุ้น ต่างชนิดกันได้ 
4. ชี้แจงว่า การใช้วัคซีนกระตุ้นไฟเซอร์ไบออนเทค อาจฉีดได้หลังจากได้รับวัคซีนครบโดสไปแล้วอย่างน้อย 6 เดือน ในกลุ่มผู้มีอายุตั้งแต่ 18-64 ปี ที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อ SARS-CoV-2 
 
"การอนุมัติครั้งนี้ แสดงถึงพันธกิจของเราต่อการสาธารณสุขของประเทศ ที่มุ่งต่อสู้กับมหัตภัยโรคโควิด-19"  ถ้อยแถลงของพญ.แจเน็ต วู๊ดค๊อค ผู้อำนวย FDA  "การระบาดยังคงส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อประเทศ วิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วและประสิทธิภาพอันสูงยิ่งในการป้องกันโรคโควิด-19 รวมถึงผลกระทบที่จะอาจจะเกิดขึ้น อาทิเช่น การต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือการสูญเสียชีวิต ข้อมูลที่ปรากฏบ่งบอกถึงภูมิคุ้มกันที่ถดถอยลงไปในกลุ่มประชากรบางกลุ่มหลังจากได้รับวัคซีนครบแล้ว การอนุมัติการใช้วัคซีนกระตุ้นนี้ จะช่วยยืดเวลาการป้องกันโรคโควิดได้ต่อไป "
 


Source:  
  
FDA 
ข้อมูล/ภาพจาก

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)