× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

CKPhosTele medicine โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

CKPhosTelemedicine โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วิธีการ Video call ระหว่าง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกับผู้ป่วย ในการให้คำปรึกษาหรือวินิจฉัยสุขภาพ โดยการพูดคุยและสอบถามอาการผู้ป่วยผ่านกล้องวิดีโอเพื่อใช้ประกอบ การวินิจฉัยโรคและการจ่ายยา

article image1 - HealthServ
 CKPhosTelemedicine โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์   รูปแบบของโครงการเป็นการนำเทคโนโลยี "โทรคมนาคม" มารองรับ ระบบการดูแลสุขภาพ ในระบบออนไลน์ด้วยวิธีการ Video call ระหว่าง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกับผู้ป่วย ในการให้คำปรึกษาหรือวินิจฉัยสุขภาพ โดยการพูดคุยและสอบถามอาการผู้ป่วยผ่านกล้องวิดีโอเพื่อใช้ประกอบ การวินิจฉัยโรคและการจ่ายยา ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการ เข้าถึงการรักษาผู้ป่วยโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาโรงพยาบาล สามารถเข้าถึงการตรวจรักษาและได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญได้ทันที

ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง ระยะเวลา ในการรอตรวจรักษา ผู้ป่วยไม่ต้องลางานเพื่อมาพบแพทย์ เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาตรวจรักษาของผู้ป่วย และบางรายไม่ต้องเสียรายได้จากการหยุดงาน ผู้ป่วยได้รับ ความสะดวกสบายในการเข้าถึงการรักษา และเกิดความพึงพอใจ มากยิ่งขึ้น
 
ท่านใดสนใจ สามารถติดต่อนัดหมายห้องตรวจเพื่อพบแพทย์ผ่านระบบโทรเวช (Telemedicine)  ☎ 02 289 7001 - 3 และแจ้งขอติดต่อห้องตรวจที่ต้องการนัดหมาย (วันและเวลาราชการ)
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

8 เจริญกรุง 111 (ซอยเจริญกรุงประชารักษ์) แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง