News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
Covid-Somnia ปัญหาการนอนที่เกิดขึ้น ในช่วงโรคโควิด-19 ระบาด HealthServ.net
Covid-Somnia ปัญหาการนอนที่เกิดขึ้น ในช่วงโรคโควิด-19 ระบาด HealthServ.net

Covid-Somnia คือ ปัญหาการนอนที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นับเป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับปัญหาการนอน ซึ่งเป็นผลกระทบจากความวิตกกังวลที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งในด้านของการติดและแพร่เชื้อโรค การระมัดระวังตัว ความเป็นห่วงสมาชิกในครอบครัว สภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งการถูกจำกัดเสรีภาพในการติดต่อทางสังคม รูปแบบการทำงานและการเรียนออนไลน์ที่เปลี่ยนไปอย่างมาก สิ่งนี้ถือเป็นจุดกระตุ้นที่ทำให้เกิดปัญหาการนอนสะสม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาว

 

ปรับวิถีชีวิตพร้อมรับมือ Covid-somnia

  • เข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลาอย่างสม่ำเสมอ
  • มีช่วงเวลาผ่อนคลายก่อนเข้านอน 30-60 นาทีเพื่อลดความตึงเครียดและพาร่างกายเข้าสู่การนอนอย่างสมบูรณ์
  • งดการทำกิจกรรมหนักๆ และปรับเปลี่ยนมาทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจ เช่น อ่านหนังสือประเภทเบาสมอง ฟังเพลง สวดมนต์ ฟังธรรมะ
  • หลีกเลี่ยงการใช้หน้าจอ เพื่อลดการเจอแสงสีฟ้าที่ส่งผลเสียกับการนอนโดยตรง เนื่องจากแสงสีฟ้าจะยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับการนอนหลับ
  • จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการนอน โดยจัดห้องนอนและห้องทำงานหรือห้องเรียนให้แยกจากกันเป็นสัดส่วน รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมในห้องนอนให้เงียบ มืด และเย็น
 
ศูนย์นิทราเวช รพ.จุฬาลงกรณ์ ศูนย์รักษาโรคที่เกิดจากการนอนหลับ
ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น  อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 21 โซน C
เบอร์โทรศัพท์ 02 649 4037
Covid-Somnia ปัญหาการนอนที่เกิดขึ้น ในช่วงโรคโควิด-19 ระบาด HealthServ
10 เทคนิคหลับสนิท เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นมาฝาก
Covid-Somnia ปัญหาการนอนที่เกิดขึ้น ในช่วงโรคโควิด-19 ระบาด HealthServ

ศูนย์นิทราเวช รพ.จุฬาลงกรณ์ ศูนย์รักษาโรคที่เกิดจากการนอนหลับ

ศูนย์นิทราเวช ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น
คลินิกโรคความผิดปกติจากการหลับ (OPD) ศูนย์นิทราเวช อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 21 โซน C
เบอร์โทรศัพท์ 02 649 4037

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง