News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด วัคซีนโควิด ตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
เปิดให้บริการ รับยาบนรถ (ไม่พบแพทย์) (Drive Thru Medicine) โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ HealthServ.net
เปิดให้บริการ รับยาบนรถ (ไม่พบแพทย์) (Drive Thru Medicine) โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ HealthServ.net

เริ่มให้บริการตั้งแต่ 21 เม.ย. - 6 พ.ค. 2564 (วันที่ 7 พ.ค.64 เป็นต้นไป จะเป็นระบบส่งยากลับบ้าน) รับเฉพาะคนไข้ที่มาตรงนัด, คนไข้นัดที่รับยาต่อเนื่องและมีอาการคงที่, **และเป็นการสั่งยาเดิมเท่านั้น** ต้องนำบัตรนัดและบัตรประชาชนของผู้ป่วยมาด้วย

เปิดให้บริการ รับยาบนรถ (ไม่พบแพทย์) (Drive Thru Medicine) โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ HealthServ

เปิดให้บริการ รับยาบนรถ (ไม่พบแพทย์) (Drive Thru Medicine) โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ HealthServ
เปิดให้บริการ รับยาบนรถ (ไม่พบแพทย์) (Drive Thru Medicine) โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ HealthServ

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

203 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

บริการโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง