Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

Hospitel เปลี่ยนโรงแรมเป็นโรงพยาบาล 6525 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด

กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มที่ไม่มีอาการ ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ที่พบในการระบาดรอบนี้ กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่อยู่ในโรงพยาบาลมา 3-5 วันแล้ว และอาการไม่แย่ลง หรือ อาการปกติ

Update: 17/04/2564 View: 1,076

การเตรียมการรองรับผู้ป่วย

กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเตรียมการรองรับผู้ป่วยโควิดในพื้นที่กทม.และปริมณฑล โดยเตรียม รพ.ในทุกสังกัดในกทม. ทั้งรพ.สธ. รพ.ของกองทัพ รพ.ตำรวจ รพ.มหาวิทยาลัย และรพ.เอกชน ทั้งหมด 6,525 เตียง มีการครองเตียงแล้ว 3,700 กว่าเตียง ส่วนหนึ่งเป็นการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อลดความแออัดในสถานพยาบาล และเพื่อให้สถานพยาบาลที่มีเครื่องมือที่พร้อม ในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการมาก หรือจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

เป้าหมาย Hospitel 

Hospitel มากจาก Hotel+Hospital เป็นการใช้ศักยภาพที่ประเทศไทยมีอยู่ คือโรงแรมที่ไม่มีผู้มาพักอาศัย ทำให้เป็นสถานพยาบาลชั่วคราว เพื่อใช้เป็นทางเลือกที่สำคัญคู่ไปกับเตียงที่มีให้บริการในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม พื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย Hospitel นี้ จะใช้ในการรองรับผู้ป่วย covid-19 ใน 2 กลุ่ม
 
กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มที่ไม่มีอาการ ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ที่พบในการระบาดรอบนี้
กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่อยู่ในโรงพยาบาลมา 3-5 วันแล้ว และอาการไม่แย่ลง หรือ อาการปกติ 

ในกรณีที่ผู้ป่วยที่อยู่ใน Hospitel แล้ว มีอาการมากขึ้น ก็จะทำการย้ายกลับไปรักษาในโรงพยาบาลหลัก ที่เป็นโรงพยาบาลพี่เลี้ยงของ Hospitel ทันที
 
ในการทำ Hospitel กรมฯ ได้จัดทำมาตรฐานในการตรวจประเมินและขึ้นทะเบียน ทั้งมาตรฐานเชิงโครงสร้าง มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและความเป็นมิตรต่อชุมชน มาตรฐานของเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นต้องมี เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล  เครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด เครื่องเอ็กเรย์เคลือนที่  รวมทั้งมาตรฐานบริการทางการแพทย์ที่กำหนดว่า จะต้องมีแพทย์ 1 คน พยาบาล 1 คน ต่อผู้ป่วย 20 เตียง 
 
ในการขึ้นทะเบียน Hospitel ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน นั้น ขณะนี้ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว 23 แห่ง ในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมจำนวนที่ขออนุมัติไว้ 4,900 เตียง โดยในขณะนี้ มีการใช้ไปแล้วประมาณเกือบ 2,000 เตียงแล้ว
 
มีเป้าหมาย จะเตรียม Hospitel ให้ได้ถึง 5-7,000 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยใหม่ที่อาจเพิ่มขึ้นถึงประมาณวันละ 4-500 คนได้
 
ส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดจากบริการ Hospitel นั้น ถ้าหากว่าผู้ป่วยมีประกันสุขภาพก็สามารถจะเบิกจากประกันสุขภาพส่วนบุคคลไป แต่หากไม่มี ก็จะมีระบบประกันแบบอื่นๆ มารองรับ

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)