× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Ignite Program โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์และสุขภาพ โดยองค์การเภสัชฯ

Ignite Program โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์และสุขภาพ โดยองค์การเภสัชฯ - HealthServ

องค์การเภสัชกรรม เชิญชวน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการนวัตกรรม และ กลุ่ม startups เข้าร่วมโครงการ Ignite Program โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ สำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ ด้วยทุนสนับสนุนมูลค่ารวมกว่า 40 ล้านบาท

   ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การฯได้มีการเปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Ignite Program ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ สำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา องค์การฯ ได้ร่วมกับ บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จํากัด (Durian Corp.) จัดงาน “GPO Innovative KICK OFF ก้าวสู่โลกนวัตกรรมไปกับองค์การเภสัชกรรม” ครั้งแรกของประเทศไทย ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Live ผ่าน Facebook Fanpage : Durian Corp. และ Facebook Fanpage : องค์การเภสัชกรรม โดย Durian Corp. จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม การนำเสนอไอเดียธุรกิจ และ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน เป็นต้น
 
 
 
article image2 - HealthServ
 
 
     โครงการ Ignite Program เป็นโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ เป็นการปรับกระบวนทัศน์เพื่อไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ซึ่งปัจจุบันทั่วโลกและไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ Digital Disruption, การเข้าสู่ CPTPP และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกิด abrupt change ทำให้องค์กรหรือหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับตัวให้ทัน เพื่อโอกาสที่ดีในอนาคต ซึ่งโครงการนี้ได้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการนวัตกรรม และ startups ได้รับการร่วมทุนกับองค์การฯ มูลค่ารวมกว่า 40 ล้านบาท เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ
 
     ผู้เชี่ยวชาญพิเศษองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายขององค์การฯ ปี 2565 จะเป็นความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่มุ่งเน้นการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) และนวัตกรรม (Innovation Management : IM) นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์การฯ ซึ่งครอบคลุมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านกระบวนการ และด้านแนวคิดธุรกิจใหม่ และมุ่งเน้นร่วมมือกับ stakeholder ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทำให้องค์การฯก้าวเข้าสู่มิติใหม่ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม นำไปสู่องค์กรที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืนต่อไป
 
     องค์การเภสัชกรรมจึงขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการนวัตกรรม และกลุ่ม startups ที่ต้องการทำธุรกิจนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ และสนใจที่จะเข้าถึงแหล่งทุนขององค์การฯ เข้าร่วมโครงการ “Ignite Program” โดยไม่จำกัดอายุ สามารถสมัครได้ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 นี้ โดยสมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 080-834-5337 หรือ Line. @course.dd
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)