× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Industry Indicator กลุ่มโรงพยาบาลเอกชน วิจัยกรุงศรี

Industry Indicator กลุ่มโรงพยาบาลเอกชน วิจัยกรุงศรี - HealthServ

วิจัยกรุงศรี สรุปข้อมูลอุตสาหกรรมการบริการทางการแพทย์ กลุ่มโรงพยาบาลเอกชน น่าสนใจ ครอบคลุมหลายปัจจัยได้แก่ จำนวนโรงพยาบาลและการเติบโต (ปี 2013-2019) ส่วนแบ่งตลาด จำนวนเตียง การครองเตียง โครงสร้างประเภทผู้ป่วยไทยและต่างชาติ รายได้และรายจ่ายต่อหัว ภาพรวมรายได้ของอุตสาหกรรม - ปัจจัยบ่งชี้อุตสาหกรรมการบริการทางการแพทย์ กลุ่มโรงพยาบาลเอกชน วิจัยกรุงศรี 06 พฤษภาคม 2565 (Industry Indicator Private Hospitals)

ส่วนแบ่งการตลาดตามขนาดโรงพยาบาล จำนวนเตียง


โรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด 378 แห่ง
รวมจำนวนเตียง 36,114 เตียง

สัดส่วนจำนวนโรงพยาบาลจำแนกตามขนาด
- โรงพยาบาลขนาดใหญ่ (Large) มากกว่า 200 เตียง จำนวน 22 แห่ง สัดส่วนตลาด 6% สัดส่วนเตียง 23%
- โรงพยาบาลขนาดกลาง (Medium) จำนวน 31-200 เตียง จำนวน 255 แห่ง สัดส่วนตลาด 70% สัดส่วนเตียง 73%
- โรงพยาบาลขนาดเล็ก (small) จำนวน 1-30 เตียง จำนวน 101 แห่ง สัดส่วนตลาด 24% สัดส่วนเตียง 4%กลุ่มลูกค้า (ผู้ป่วย) สัดส่วนรายได้ การครองเตียง

กลุ่มลูกค้า ผู้ป่วย ณ ปี 2017 หลักคือคนไทย 93% ที่เหลือเป็นต่างชาติ ราว 7% ประมาณ 1.62 ล้านคน  ในจำนวนนี้ จำแนกได้เป็นเดินทางมาท่องเที่ยวและรักษาพยาบาล 5.5% ที่เหลือเป็นชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย 1.4% 

จำนวนผู้ป่วยต่างชาติมารักษาในไทย เพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2014 และสูงสุดคือก่อนโควิดปี 2019 ที่ 2.16 ล้านคน เติบโต 19.9% จากปีก่อนหน้า   ขณะที่ปี 2020 หดตัว 97.7% ปี 2021 อยู่เพียง 60% เท่านั้น (*ประเมินโดยกรุงศรี)

สัดส่วนค่าใช้จ่าย หลักคือค่ายา รองลงมาคือค่าบริการแพทย์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ค่าแลปและเอ็กซเรย์ 14% ส่วนค่าห้องเพียง 8% เท่านั้น


รายได้ กำไรสุทธิ

กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนมีการเติบโตด้านรายได้ และกำไรเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2012-2019 
ด้านรายได้ เติบโตแทบทุกปี ในอัตราเกิน 10% เว้นเพียงปี 2016, 2018 และ 2019 ที่เติบโตเป็นตัวเลขหลักเดียว 

ด้านกำไรสุทธิ เติบโตในอัตราเกิน 10% สอดคล้องกับรายได้ รวมถึงปีที่อัตราการเติบโตต่ำกว่า กำไรสุทธิก็ต่ำลงเช่นกัน 

อุตสาหกรรม มีอัตรากำไรค่อนข้างแน่นอนที่ราว 13% มีเพียง 2 ปีที่ส่วนแบ่งกำไรนี้สูงกว่า คือ 16.9% ปี 2012 และ 16.5% ปี 2019  ก่อนจะตกฮวบลงมาในปี 2020 จากปัญหาโควิด

ขณะที่ปี 2020 ที่เริ่มมีโควิดระบาด ภาพรวมรายได้ก็ยังถือว่าสูงมาก ที่ระดับ 148,383 ล้านบาท (ลดลง 12.7% จากปี 2019)  ส่วนอัตรากำไรลดลงอย่างมีนัยยะ เหลือเพียง 14,605 ล้านบาท (ลดลง 47.8%) 

การครองเตียง

 
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)